Өмірбаян

Туған күні:  21.08.1978

Продолжить чтение
  16 просмотров

Autobiography

Date of birth: 21.08.1978

Продолжить чтение
  22 просмотров

РАЗРУШИТЕЛЬНОЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ возможно ли в АЛМАТЫ?

  30 просмотров

Өмірбаян

Қазығұлов Шархан Нағыметұлы (құжат бойынша Казагулов Шархан Нагметович) 1956 жылы Қызылорда облысының Арал қаласында туған. 1986-1994 жылдары Алматы облысының Балқаш және Іле аудандық газеттерінде бас редактор, 1994-2001 жылдары ҚР Премьер-министрі Баспасөз қызметінде консультант, 2001-2004 жылдары «ҚазМұнайГаз» Ұлттық компаниясы» ЖАҚ қоғамдық қатынастар департаментінің бас менеджері, 2004-2009 жылдары «Рауан» баспа үйі» ЖШС бас директоры–«Нұр-Астана» республикалық қоғамдық-саяси апталығының бас редакторы болды. 2009-2019 жылдары ҚР Президенті Баспасөз қызметінің сектор меңгерушісі, «ҚазМұнайГаз» Ұлттық компаниясы» АҚ жұртшылықпен байланыс департаментінің сарапшысы болып еңбек етті. 2019 жылдан бері зейнеткер.  

Продолжить чтение
  37 просмотров

Biography

Dr. Rustam Shadiev is an esteemed professor in the College of Education at Zhejiang University, China. He embarked on his academic journey at Samarkand State University, Uzbekistan, where he completed both his undergraduate and graduate studies. His early career began as an Engineer-programmer at the Samarkand State Institute of Foreign Languages in Uzbekistan, a role he held from 1998 to 2003.

In 2003, Dr. Shadiev transitioned to the international arena, working with the International Research and Exchange Board and the United Nations Development Program. He contributed significantly as a Program Officer and Field Coordinator in their School Connectivity Program until 2007. His pursuit of further academic excellence led him to Taiwan's National Central University, where he enrolled in a Ph.D. program.

After earning his doctorate, Dr. Shadiev continued to expand his research and academic influence as a Postdoctoral Research Fellow at the Department of Engineering Science, National Cheng Kung University, Taiwan. In 2016, he joined the School of Education Science at Nanjing Normal University, where he served as a professor until the end of 2022.

Dr. Shadiev's outstanding academic and research contributions have earned him several prestigious recognitions. In 2019, he was honored as a Distinguished Professor of Jiangsu Province, China. He is a Fellow of the British Computer Society and a Senior Member of the Institute of Electrical and Electronics Engineers. His significant impact in the field of Education was highlighted when he was named among the Most Cited Chinese Researchers by Elsevier, SCOPUS, and Shanghai Ranking consecutively in 2020, 2021, and 2022.

An accomplished author, Dr. Shadiev has published over 200 works in various academic journals and conferences. His research primarily focuses on advanced learning technologies, with a particular emphasis on supporting language learning and cross-cultural education. His work continues to influence and inspire educational practices and research across the globe.

  48 просмотров

Autobiography

Tkachuk Andrey Alexandrovich was born on April 10, 1985 in Pavlodar region, the city of Pavlodar.

Продолжить чтение
  43 просмотров

Өмірбаян

Зигангиров Сергей Анатольевич 1972 жылы 21 наурызда Павлодар облысы, Павлодар қаласында дүниеге келген. Үйленген. Үш бала.

Продолжить чтение
  41 просмотров

Autobiography

Zigangirov Sergey Anatolyevich was born on March 21, 1972 in Pavlodar region, the city of Pavlodar. Married. Three children.

Продолжить чтение
  39 просмотров

Өмірбаян

Шыныбекова Айжан Саханқызы, 1974 жылы 15 ақпанда Талдықорған облысы Көксу ауданының Талапты ауылында дүниеге келді. 1991 жылы Талапты орта мектебін алтын медальға бітірген. 1991 жылы Абай атындағы Алматы мемлекеттік университетінің (қазіргі ҚазҰПУ) филология факультетінің қазақ тілі мен әдебиеті  мамандығы бойынша оқуға түсіп, үздік бітірді.

Продолжить чтение
  70 просмотров

Biography

Tulbassova Botakoz Karabekovna - PhD, Associate Professor

Продолжить чтение
  89 просмотров

Өмірбаян

Төлбасова Ботакөз Қарабекқызы – педагогика ғылымдарының кандидаты, доцент

Продолжить чтение
  80 просмотров

Autobiography

           Utepkaliev  Serik  was  born  on  november 29, 1952  in  the  village  of  Utera, Dengiz  district, Guryev region, into  a  peasant  family. In  1961, he  entered  a  secondary  school  in  the  village  of  Uthera, and  in 1970  he  entered  the  school  name  F. Engels  in  the  village  of  Safonovka. He  graduated  from  high school  in  1970  and  entered  the  faculty  of  physics  and  mathematics  of  the  Guryev  pedagogical  institute. He graduated from a higher educational institution in 1974 with honors in the specialty "Teacher of Mathematics". He  received  his  professional  education  at  the  institute  as  the  owner  of  the  "Spedia  named  after  Lenin".

Продолжить чтение
  126 просмотров

Өмірбаян

Утепқалиев  Серік  Утепқалиұлы, 29  қараша  1952 жылы, Гурьев  облысы, Теңіз  ауданы, Утера ауылында  (облысында, ауданында, ауылында), қолхозшы  отбасында  дүниеге келді. 1961 жылы  Утера  ауылындағыорта  мектепке  түсіп, 1970  жылы  Сафон  ауылындағы  Ф.Энгельс. орта  мектепті  бітіріп, 1970 жылы Гурьев  педагогикалық  институтының  физика-математика факультетіне  күндізгі бөлімге  түсті. Жоғарғы  оқу  орынын  1974  жылы  «Математика  мұғалімі»  мамандығы  бойынша  үздік  дипломмен  бітіріп  шықты. Ол  институтта  «Лениндік  степендия»  иегері  болып  кәсіби  білім  алды.

Продолжить чтение
  140 просмотров

Өмірбаян

Урбисинова Гульмира Талгатовна - интерьер дизайнері, ҚР құрметті сәулетшісі, академик.

Продолжить чтение
  0 просмотров

Autobiography

Urbisinova Gulmira Talgatovna - interior designer, honorary architect of the Republic of Kazakhstan, academician.

Продолжить чтение
  145 просмотров

Autobiography

 Doctor of philology Almasbek Anykbekovich Maulenov has been a leading researcher at the Abay Research Institute at Al-Farabi Kazakh National University since September 1, 2017.  In order to publish a 50-volume collection of Abay Kunanbayev's works and promote Abay's work, the Institute conducted scientific and methodological seminars "Abaytanu" for teachers of universities, secondary schools and gymnasiums.

Продолжить чтение
  146 просмотров

Өмірбаян

Филология ғылымдарының докторы, қауым. профессор Алмасбек Анықбекұлы Мауленов әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті жанындағы Абай ғылыми-зерттеу инситутында 2017 жылдың 1 қыркүйегінен бастап жетекші ғылыми қызметкері болып еңбек атқарды.  Осы институтта Абай Құнанбаевтың 50 томдық шығармалар жинағын шығаруға және Абай шығармашылығын насихаттау мақсатында ЖОО, орта мектептер мен гимназиялардың мұғалімдеріне арналған «Абайтану» ғылыми-әдістемелік семинарларын өткізді.

Продолжить чтение
  146 просмотров

Өмірбаян

Оспанова Жанар Мыктибековна

Продолжить чтение
  241 просмотров

Өмірбаян

КАМАЛОВА ГАУХАР ӘБДУМҮТӘЛІПҚЫЗЫ

Продолжить чтение
  1 просмотров

Biography

Tulekova Gulzhan Khazhmuratovna was born on April 21, 1973 in a family of teachers in the village of Aksuat, Aksuat district, Semey region, now (East Kazakhstan region).

Продолжить чтение
  253 просмотров