Autobiography

 Doctor of philology Almasbek Anykbekovich Maulenov has been a leading researcher at the Abay Research Institute at Al-Farabi Kazakh National University since September 1, 2017.  In order to publish a 50-volume collection of Abay Kunanbayev's works and promote Abay's work, the Institute conducted scientific and methodological seminars "Abaytanu" for teachers of universities, secondary schools and gymnasiums.

Продолжить чтение
  232 просмотров

Өмірбаян

Филология ғылымдарының докторы, қауым. профессор Алмасбек Анықбекұлы Мауленов әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті жанындағы Абай ғылыми-зерттеу инситутында 2017 жылдың 1 қыркүйегінен бастап жетекші ғылыми қызметкері болып еңбек атқарды.  Осы институтта Абай Құнанбаевтың 50 томдық шығармалар жинағын шығаруға және Абай шығармашылығын насихаттау мақсатында ЖОО, орта мектептер мен гимназиялардың мұғалімдеріне арналған «Абайтану» ғылыми-әдістемелік семинарларын өткізді.

Продолжить чтение
  220 просмотров

Өмірбаян

Оспанова Жанар Мыктибековна

Продолжить чтение
  361 просмотров

Өмірбаян

КАМАЛОВА ГАУХАР ӘБДУМҮТӘЛІПҚЫЗЫ

Продолжить чтение
  1 просмотров

Biography

Tulekova Gulzhan Khazhmuratovna was born on April 21, 1973 in a family of teachers in the village of Aksuat, Aksuat district, Semey region, now (East Kazakhstan region).

Продолжить чтение
  377 просмотров

Награждение

Скачать

  336 просмотров

Autobiography

EDUCATION:

2006-2010

D. Serikbayev East Kazakhstan State Technical University (Bachelor's degree) specialty 050806 "Agroengineering"

2010

awarded the academic degree Bachelor of agricultural engineering

Продолжить чтение
  423 просмотров

Өмірбаян

БІЛІМ:

2006-2010

Шығыс Қазақстан мемлекеттік техникалық университеті. Д. Серікбаева (бакалавриат) 050806 "Агроинженерия"мамандығы

2010

академиялық дәрежесі берілді агроинженерия бакалавры

Продолжить чтение
  0 просмотров

Autobiography

Rassima Salimbayeva – Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Educational Program «Ecology» of «Narxoz University».

Продолжить чтение
  416 просмотров

Өмірбаян

Сәлімбаева Расима Әменқызы – э.ғ.к., «Нархоз университеті» КеАҚ «Экология» білім беру бағдарламасының ассоциялық профессоры.

Продолжить чтение
  0 просмотров

BIOGRAPHY

Born on 07/03/1974. Graduated from secondary school No. 120 in 1991. Entered Saint Petersburg Trade Union Humanitarian University (State Unitary Enterprise) to get a degree in Folk Art Creativity (FAC) in 1992 and graduated from it with the qualification of Artistic Creativity Organizer (ACO) - Art Manager in 1997.

Продолжить чтение
  500 просмотров

ӨМІРБАЯН

03.07.1974 жылы туған.  1991 жылы  №120 орта мектепті бітірген. 1992 жылы Санкт-Петербор  Гуманитарлық Университетіне HХT мамандығына оқуға түсіп, 1997 жылы «Көркемөнер ұйымдастырушысы – Өнертану менеджері» біліктілігімен бітіріп шықты.

Продолжить чтение
  520 просмотров

Autobiography

Tolemissova Aray Magauyanovna, was born on March 28, 1970 in Almaty, Kazakh by nationality.

Продолжить чтение
  502 просмотров

Өмірбаян

Толемисова Арай Магауияновна, Алматы қаласында 1970 жылы наурыздың 28-ші жұлдызында дүниеге келген, ұлтым қазақ.

Продолжить чтение
  493 просмотров

Диабетогенные Цинксвязывающие В-цитотоксические Соединения (ДЦВ) (1951-2021)

Скачать

  542 просмотров

Өмірбаян

Дуплякин Евгений Борисович – медицина ғылымдарының кандидаты, PhD, MBA, Тұран университетінің психология кафедрасының профессоры, MAIN академиясының толық мүшесі.

Продолжить чтение
  641 просмотров

СПИСОК ТРУДОВ

Монография ХАЛЫҚ ПЕДАГОГИКА ҚҰНДЫЛЫҚТАРЫ НЕГІЗІНДЕ ОҚУШЫЛАРДЫҢ ТӘН САУЛЫҒЫН АРТТЫРУДЫҢ ЖОЛДАРЫ 2011 ж.                                          

Толковый словарь спортивных терменалогий 2010 г.

Методическое Рекомендаций по Футболу. 2009 г.

Методическое Рекомендаций по Регби.  2010 г.

Практикалық жұмыстарға арналған әдистемелиқ нұскау. Футбол ойны 2012 ж.

  692 просмотров

Өмірбаян

Қосынтаев Бауыржан Балтабекұлы 1976 жылы 26 қаңтарда Павлодар қаласында дүниеге келдім. 1983 жылы No6 орта білім беру мектебіне барып, 1993 жылы бітірдім. Сол жылы Торайғыров атындағы Павлодар Мемлекеттік Университетіне түсіп, 1997 жылы бітірдім. 1997 жылы тамызда Кадем шағын кәсіпорын директорының орынбасары болып жұмысқа қабылдандым.

1999 жылы Павлодар қаласының No34 жалпы білім беретін орта мектебіне дене шынықтыру оқытушысы болып жұмысқа ауыстым. 2001 жылы Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінде дене шынықтыру пәнінің оқытушысы болып жұмыс істедім. 2003 жылдан бастап Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетіне дене шынықтыру аға оқытушысы болып ауыстырылдым.

2013 жылы Павлодар қаласының дене шынықтыру және спорт бөлімінің толағай балалар жастар клубының басшысы болып тағайындалдым: 2017 жылы Баянтау спорт сарайының спорт ғимаратының меңгерушісі болып тағайындалдым. 2018 жылы Ертіс футбол клубы қоғамдық қорының жанкүйерлерімен жұмыс жөніндегі маман болып тағайындалдым. 2018 жылдың тамыз айынан бастап Павлодар облысы дене шынықтыру және спорт басқармасының Олимпиадалық резерв колледжі басшысының тәрбие жұмысы жөніндегі орынбасары болып тағайындалдым.

Мен некедемін, үш қызым бар: Диана, 2002 жылы туған, 2010 жылы туған Аделия және 2015 жылы туған Риза. Қазіргі уақытта Павлодар қаласында тұрамын.

  561 просмотров

В год 95-летия Чингиза Айтматова «КП» начинает серию публикаций о творчестве блестящего мастера слова

Светлана Ананьева, заведующая отделом международных связей и мировой литературы Института литературы и искусства им. М. О. Ауэзова, кандидат филологических наук, член правления Союза писателей РК

Продолжить чтение
  600 просмотров

Өмірбаян

Муслим Джафарович Махмудов 1970 жылы 26 наурызда Павлодар облысының Павлодар қаласында дүниеге келген. Білімі жоғары, ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы Менеджмент магистрі.

Продолжить чтение
  646 просмотров