Өмірбаян

Сәлімбаева Расима Әменқызы – э.ғ.к., «Нархоз университеті» КеАҚ «Экология» білім беру бағдарламасының ассоциялық профессоры.

Продолжить чтение
  0 просмотров

BIOGRAPHY

Born on 07/03/1974. Graduated from secondary school No. 120 in 1991. Entered Saint Petersburg Trade Union Humanitarian University (State Unitary Enterprise) to get a degree in Folk Art Creativity (FAC) in 1992 and graduated from it with the qualification of Artistic Creativity Organizer (ACO) - Art Manager in 1997.

Продолжить чтение
  500 просмотров

ӨМІРБАЯН

03.07.1974 жылы туған.  1991 жылы  №120 орта мектепті бітірген. 1992 жылы Санкт-Петербор  Гуманитарлық Университетіне HХT мамандығына оқуға түсіп, 1997 жылы «Көркемөнер ұйымдастырушысы – Өнертану менеджері» біліктілігімен бітіріп шықты.

Продолжить чтение
  520 просмотров

45 түрлі дәрі ойлап тапқан

Ғылымға ыждағаттылық керек дегенді жиі айтамыз. Ал сол тәжірибені басынан өткізген ғалымның бірі марқұм Сұлукен Рахмадиева еді. Ол отандық фармацевтиканы дамытуға зор еңбек сіңірген еді. Бір өзі 45 түрлі дәрі жасап шықты.
Продолжить чтение
  652 просмотров

Autobiography

Tolemissova Aray Magauyanovna, was born on March 28, 1970 in Almaty, Kazakh by nationality.

Продолжить чтение
  502 просмотров

Өмірбаян

Толемисова Арай Магауияновна, Алматы қаласында 1970 жылы наурыздың 28-ші жұлдызында дүниеге келген, ұлтым қазақ.

Продолжить чтение
  493 просмотров

Төлеген Асанбаев, белгілі жылқытанушы: Қазақ жылқының тұяғына қарыздар

Жылқыға мінсек айбарланып, айдарымыздан жел есіп шыға келетін халықпыз. Өр мінезімізді кейде осы бір пырақты жануарға теліп, ұлттық болмысымызды да содан іздейтініміз ақиқат. Бұл құдірет – қазақтың қанына сіңген құндылық. Ат тұяғымен сақталып қалған Ұлы дала төсінде жылқы малын көбейту, оның өнімділігін арттыруға біздің ғалымдар қандай жоба-жос­парлар дайындап отыр? Бұл іске мемлекеттің қызығушылығы бар ма? С.Торайғыров университетінің қауымдастырылған профессоры, Халықаралық ақпараттандыру академиясының академигі, ауыл шаруашылығы ғылымдарының кандидаты, белгілі жылқытанушы Төлеген Асанбаевпен осы тақырыпта әңгіме өрбіттік.
 

  676 просмотров

Президенту Республики Казахстан Касым-Жомарту Токаеву

 Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич!

 Я, как патриот своей страны обращаюсь  Вам, как Главе государства с конкретными предложениями по совершенствованию системы государственного управления и устранению предпосылок коррупции. Мои предложения исходят из собственного опыта. Более 30 лет я работал в системе экономики и финансов. Был председателем комитета по госимуществу и приватизации Жайрем-Атасуйской СЭЗ, заместителем Карагандинского филиала Агентства по реорганизации, ликвидации и реабилитации предприятий Минфина РК, руководителем областного управления по государственным активам. Являясь магистром экономических наук, защитивший диссертацию по управлению государственными активами, полагаю необходимым:

Продолжить чтение
  662 просмотров

Избавиться от устаревших подходов

В ближайщие 7 лет нам всем вместе с Главой государства предстоит многое сделать. Это зависит от людей – патриотов своей страны, от наших новых идей, новых подходов. Борьба с коррупцией – одна из основных задач государственной политики.

Продолжить чтение
  654 просмотров

Мы с Вами, мой Президент!

В своем последнем Послании народу Казахстана «Новый Казахстан: Путь обновления и модернизации» Касым-Жомартом Кемелевичем Токаевым была поставлена задача по воплощению в жизнь ключевой формулы нашего государственного строительства – «Сильный Президент – влиятельный Парламент – подотчетное Правительство».

Продолжить чтение
  669 просмотров

СДЕЛКИ И ИХ ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ В КАЗАХСТАНЕ

Читать онлайн

  681 просмотров

ЗАЩИТА ЗАЕМЩИКОВ ОТ КРЕДИТОРОВ. ПАРАДОКСАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ В ПРАВОВОМ ГОСУДАРСТВЕ

Читать онлайн

  609 просмотров

Защита заемщиков от кредиторов. Налоговые споры или прикладное налогообложение

Читать онлайн

  603 просмотров

ЗАЩИТА ЗАЕМЩИКОВ ОТ КРЕДИТОРОВ. БАНКОВСКИЕ СПОРЫ.

Читать онлайн

  588 просмотров

Диабетогенные Цинксвязывающие В-цитотоксические Соединения (ДЦВ) (1951-2021)

Скачать

  542 просмотров

Завгородняя Вера Владимировна

Скачать

  598 просмотров

Утешева Г.Т.

Скачать

  641 просмотров

Султангазинов Сулеймен Казиманович

Скачать

  568 просмотров

ШАЙМЕРДЕНОВА Мендыганым Джамалбековна

Скачать

  519 просмотров

Мельникова Л.Е

Скачать

  457 просмотров