Ержанова Сәуле Баймырзаевна

Ержанова Сәуле Баймырзаевна (род. 22.08.1972 г. в селе Алгабас Байдибекского района ЮКО) – доктор филол.наук (2010), проф. (2012), член МАИН, академик.

В 1994 году с отличием закончила Аркалыксий пед.ин-т.им.Ы.Алтынсарина. В 1999 г. - преподав. Аркалыкского пед. ин-та, соискатель КазНУ им.аль-Фараби, в 1997-1999 гг. -редактор отдела в изд-ве «Рауан». В 1999-2001 г. - старш.преподаватель СГУ «Дарын», зав каф., доцент (2003), 2004-2006 г.г. - стар.науч.сотр. КазГосЖенПУ. С 2010 г.- зав.каф.каз.лит-ры КазГосЖенПУ.

С.Б.Ержанова – ученый-теоретик, исследущий актуальные вопросы литературоведения.

Основное научное направление – современная казахская поэзия. В 2009 г. защитила докт.дисс. на тему «Вопросы художественной целостности казахской поэзии в годы независимости». Автор более 100 статей, некоторые из них опбуликованы в журналах с Импакт-факором TemsonReuters, Scopus, а также автор 2 монографий, 2 уч. пособий, 5 вспом.уч.пособий, 2 мультемед.-электронных пособий.

За особые успехи в деле обучения и воспитания подрастающего поколения награждена нагрудным знаком «Ы. Алтынсарин» (2004), медалью «За вклад в развитие образования».

Обладатель государственного гранта «Лучший преподаватель вуза – 2012.

Өмірбаян

Ержанова Сәуле Баймырзақызы (22.08.1972 ж.т., ОҚО, Бәйдібек ауд., Алғабас аул.) – филол. ғыл. докт., (2010), профессор (2012), ХАА мүшесі, академик.

1994 жылы Ы.Алтынсарин атындағы Арқалық педагогикалық институтын үздік бітірген. 1994-1996 ж. Арқалық педагогикалық институтының оқытушысы, әл-Фараби ат. ҚазҰУ ізденушісі, 1997-1999 жж «Рауан» баспасында бөлім редакторы. 1999-2001ж. «Дарын» ӘГИ аға оқытушы, кафедра меңгерушісі, доцент (2003 ж), 2004-2006 ж. Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық институтында аға ғылыми қызметкер, 2010 жылдан Қазақ әдебиеті кафедрасының меңгерушісі қызметін атқарады.

Ержанова Сәуле Баймырзақызы– жоғарғы оқу орындарында әдебиеттану ғылымының көкейтесті мәселелерімен айналысып жүрген теоретик-ғалым. Әдебиетті адамзаттың ғасырлар бойы жасалған мұрасы - сөз өнері әрі ғылым ретіндегі оның ерекшелігіне сүйене отырып, халқымыздың көркем тарихымен сабақтастыра отырып, білім мазмұнын жаңарту, теорияны тәжірибемен ұштастыруды көздеу - ғалымның басты қағидасы.

Негізгі ғыл. бағыты – қазіргі қазақ поэзиясы. 2009 жылы «Тәуелсіздік кезеңіндегі қазақ поэзиясының көркемдік тұтастығы мәселелері» атты тақырыпта докт. дисс. қорғаған. 100 ден аса ғылыми мақалалары бар, оның кейбірі жоғары рейтингтегі халықаралық Импакт-факторлы-Tomson Reuters, Scopus журналдарында жарияланған. Қазіргі кезде 2 монография, 2 оқу құралы, 5 көмекші оқу құралының, 2 мультимедиялық-электрондыоқу құралдарының авторы. Жас ұрпақты оқыту және тәрбиелеу ісіндегі елеулі табыстары үшін берілген «Ы. Алтынсарин» төсбелгісімен (2011) марапатталған. «ЖОО-ның үздік оқытушысы» мемлекеттік грантының иегері (2012).

  0 просмотров