Өмірбаян

Чепуштанова Татьяна Александровна

Чепуштанова Татьяна Александровна 2016 жылдан бастап "металлургиялық процестер, жылу техникасы және арнайы материалдар технологиясы" кафедрасының меңгерушісі, инженер-металлург, қауымдастырылған профессор. Халықаралық Ақпараттандыру Академиясының академигі - ХАА.

Техника ғылымдарының кандидаты (2010 ж.); диссертациялық жұмыстың тақырыбы "пирротиндерді пириттен алудың физика-химиялық қасиеттері және технологиялық негіздері".

Қазақстан Республикасындағы металлургия бойынша PhD бірінші докторы. Колорадо – Colorado School of Mines (АҚШ, Голден) тау мектебінің философия докторы (Ph.D) металлургия саласында, 2007-2010 жж.оқу жылдары жоғары академиялық дәреже беру туралы Диплом - философия докторы Ph.D металлургия саласында ҚР БҒМ 2010 жылы берілді. PMP сертификатының иегері.

ҚР БҒМ талантты және жас ғалымдарға арналған мемлекеттік стипендияның үш мәрте лауреаты. 2015 жылы қауымдастырылған профессор атағы берілді.

Халықаралық ғылыми техникалық орталық – МҒТО (ISTC K 464.2) – "мышьяктың аз уытты қосылыстарын алумен кенді және техногенді мышьяк бар өнімдерді қайта өңдеу" жобасына табысты қатысты, 2004-2007 жж. "Нанодисперсті өлшемдегі металл және тотыққан темір ұнтақтарын алу технологиясын әзірлеу" жобасы бойынша 2015-2017 жж., монография жарияланды, патентке өтінім берілді, темір оксидтерінің нанопорошкаларының бірегей үлгілері алынды. Қазіргі уақытта "алтын-мышьяково-Көмір концентраттарын өңдеу технологиясын негіздеу және әзірлеу" жобасының бас ғылыми қызметкері.

Оның жетекшілігімен 7 магистрлік диссертация, металлургия мамандығы бойынша бакалаврлардың 40-тан астам дипломдық жұмыстары қорғалды. "Ерітінділер және беттік құбылыстар химиясы"оқу құралының авторы. 20-дан астам оқу-әдістемелік кешендердің авторы. Ол сандық технологиялар әдістемесі – металлургиялық пештердің 3D атластары – Металлургиялық үрдістердің Жылу энергетикасы және металлургиялық пештерге енгізілді. "Металлургия" мамандығы бойынша алғаш рет ҚазҰТЗУ-да Металлургия, экстрактивтік металлургия және Металлургиялық үрдістердің Жылу энергетикасы негіздері бойынша оқу-әдістемелік кешендер ағылшын тілінде әзірленіп, оқу процесіне енгізілді.

Металлургия бойынша көптеген оқу жоспарлары мен білім беру бағдарламаларының, соның ішінде Қазатомөнеркәсіп және УК ТМК АҚ корпоративтік бағдарламаларының авторы. 100 – ден астам ғылыми еңбектердің авторы, индексі-Хирша 2, магнетизирлеуші күйдіру бойынша ҚР инновациялық патентінің авторы, жоғары импакт-факторы бар 20-дан астам жарияланымның авторы, ағылшын тілінде "Synthetic pyrrhotites structural and technological properties studying" монографиясының авторы. Lambert Баспасы, Германия. № 20508 Өнертабысқа инновациялық патенттің тең авторы - құрамында пирит бар шикізатты магнетизациялайтын күйдіру тәсілі; № 43282 – "темір оксиді ұнтақтарын ала отырып, тотыққан никель кендерін кешенді өңдеу тәсілі". АҚШ металлургиялық қоғамының мүшесі – TMS, IGIP мүшесі, Ing-PAED-IGIP регистрі, Австрия, еуропалық инженерлік жоғары оқу орындарында сабақ беруге құқылы.

 

 

Ғылыми қызығушылықтар және өзекті жобалар:

 

2018-2020 жж. - алтын-мышьяк-көмір концентраттарын қайта өңдеу технологиясын негіздеу және дамыту, РИПР - гранттық қаржыландыру, б.ғ.қ.

2018-2020 жж. - Пирит концентраттарын ылғал магниттік бөлу қалдықтарынан алу және оларды кешенді өңдеу »Бағдарлама № 2018 / BR05235618.

 

2015-2017 жж «Металл және тотықтырылған темірдің ұнтағын алу технологиясын жасау» жобасы № 757 БҒМ.ГҚ.15. RIPR 26. - гранттық қаржыландыру

2015-2017 жж «Түсті металл ерітінділерін байыту және тазарту (тазарту)» жобасы. № 757 БҒМ.ГҚ.15. RIPR.21. - гранттық қаржыландыру, б.ғ.қ.

2012-2014 жж «Мышьяк бар қалдықтарды кәдеге жарату технологиясы» жобасы. GF № 751. БҒМ.ГҚ.12.19.

2009-2011 жж № 723 UGM.09 NTP жобасына сәйкес «Көмірсутек шикізатына және тау-кен металлургия салаларына және қызмет көрсету салаларына байланысты технологиялар».

2004-2007 жж Халықаралық ғылыми-техникалық орталықтың жобасы - ISTC (ISTC K 464.2) - «Уытты улы мышьяк қосылыстарын алу үшін кенді және техногендік мышьяк бар өнімдерді өңдеу».

Қызығушылық саласы: құрамында мышьяк бар шикізатты өңдеу, мышьяк қалдықтарын кәдеге жарату; пирит материалдарын, шлактарды өңдеу; темір оксидтерінің наноқұнақтарын алу; сұйық мыс шығару, мыс алу кезінде крад пайда болу проблемасы.

 

Библиографиялық сілтемелер.

 1. Sulphidation roasting as means to recover zinc from oxidised ores. https://www.scopus.com/record/display.uri?src=s&origin=cto&ctoId=CTODS_1022809804&stateKey=CTOF_1022812765&eid=2-s0-85051510855.
 2. Oxide powders production from iron chloride. https://www.scopus.com/record/display.uri?src=s&origin=cto&ctoId=CTODS_1022809804&stateKey=CTOF_1022812765&eid=2-s0-85050071985
 3. Synthesis of sodium polysulphide for copper ore processing. https://www.scopus.com/record/display.uri?src=s&origin=cto&ctoId=CTODS_1022809804&stateKey=CTOF_1022812765&eid=2-s0-85040965906
 4. Combined technology of oxidized nickel ore processing. https://www.scopus.com/record/display.uri?src=s&origin=cto&ctoId=CTODS_1022809804&stateKey=CTOF_1022812765&eid=2-s0-85048365083
 5. Investigation of the magnetic and flotation properties of synthesized hexagonal pyrrhotites. https://www.scopus.com/record/display.uri?src=s&origin=cto&ctoId=CTODS_1022809804&stateKey=CTOF_1022812765&eid=2-s0-84924408773
 6. Mechanism of nonoxidizing and oxidative pyrrhotite leaching. https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s0-84871450296&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=a4bbf8b4e06d83805d8c8769285ae18e&sot=autdocs&sdt=autdocs&sl=18&s=AU-ID%2826325376800%29&relpos=5&citeCnt=2&searchTerm=
 7. Sulfidization roasting of low grade lead-zinc oxide ore with pyrite. https://www.scopus.com/record/display.uri?src=s&origin=cto&ctoId=CTODS_1022809804&stateKey=CTOF_1022812765&eid=2-s0-84875475479
 8. Sulfidizing-pyrrhotizing roast of middling, mixed, polymetallic ores. https://www.scopus.com/record/display.uri?src=s&origin=cto&ctoId=CTODS_1022809804&stateKey=CTOF_1022812765&eid=2-s0-77649127120
 9. Nonstoichiometric pyrrhotites heat capacity. https://www.scopus.com/record/display.uri?src=s&origin=cto&ctoId=CTODS_1022809804&stateKey=CTOF_1022812765&eid=2-s2.0-77950822302
 10. The modification of pyrite and arsenopyrite specific surface and porosity at thermal decomposition. https://www.scopus.com/record/display.uri?src=s&origin=cto&ctoId=CTODS_1022809804&stateKey=CTOF_1022812765&eid=2-s0-62449162916

 

 1. Профильдерге сілтемелер:

Scopus -  https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=26325376800

ORCID - https://orcid.org/0000-0002-6526-0044

Google Scholar - https://scholar.google.com/citations?user=QpxkDnIAAAAJ&hl=ru

Web of science - https://publons.com/researcher/3310952/tatyana-chepushtanova/

 

×
Stay Informed

When you subscribe to the blog, we will send you an e-mail when there are new updates on the site so you wouldn't miss them.

Аймышев Сулеймен Куанышевич
Summary