Аңдатпа

А.ш.ғ. кандидаты, аға оқытушы

 

Қадыкен Ризабек 2006 жылы Қазақ Ұлттық аграрлық университетінің 450740-«Мал шаруашылығы селекциясы және биотехнология» мамандығын бітіріп, «селекционер-биотехнолог» біліктілігіне сәйкес үздік диплом берілді. Осы жылдың мамыр айында «Асылдандыру ісі және дербес мал шаруашылығы» кафедраның ассистенті қызметін атқарды. Қазіргі уақытта «Мал шаруашылығы және балық өнімдерін өндіру технологиясы» кафедрасының аға оқытушысы, сонымен бірге 2012-2014 жылдары «Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру және өңдеу технологиясы» факультетінің тәрбие-ісі жөніндегі деканның орын басары қызметін атқарып келеді. 2010 жылы желтоқсан айының 25 жұлдызында, Қазақстан Республикасы, Білім және Ғылым министрлігінің №11 бұйырығы бойынша «Ауыл шаруашылығы ғылымдарының кандидаты» ғылыми атағы берілді. 2012 жылы мамыр айының 18 жұлдызында халықаралық ақпараттандыру академиясының №1275 бұйырығы бойынша академик дипломы берілді. 2013 жылы мамыр айында ҚХР, Іле кәсіптік техникалық институтының құрметті профессоры атағы берілді. Ризабектің қазырге дейін 35 астам ғылыми мақалалары жарық көрді. 2011 жылдың желтоқсан айында ҚХР – на барып кәсіби білімін өсіріп келді. Бұдан сырт «Құс шаруашылығы» оқу құралының, «Ауыл шаруашылық құстардың түрлері мен кросстары» оқулығы, «Балық шаруашылығы» 2 томдық оқулығы, «Мал шаруашылығы» пәні және «Қоян шаруашылығы» пәні бойынша студенттерге арналған оқу әдістемелік кешенінің, екі шаруашылыққа ұсыныс, сондай-ақ «Құс шаруашылығы» электронды оқу құралының, «Ауыл шаруашылық құстардың түрлері мен кросстары» электронды оқулығының, «Балық шаруашылығы» 2 томдық электронды оқулығының, «Қазақтың етті-биязылау жүнді Шу сүлесіндегі қой тұқымының ұзын жүнді, тығыз жүнді және төлшіл аталық іздерінің», «Алып ұшқан арман» атты өлең жинақтардың авторы. Бұдан басқа «Ана тілі», «Агроуниверситет» газеті, «Үн» журналдарда және интернет сайттарында көптеген мақалалары мен өлеңдері жарық көрді. 2007 жылы Алматыда «Дүние жүзі қазақтары қауымдастығының» ұйымдастыруымен өткен жас ғалымдардың ғылыми конкурсының лауреанты, университетіміздің 80 жылдық төс белгісінің, «қоғамдық белсенділігі» төс белгілерінің иегері. 2014 жылы «Нұр-Отан» партиясының белсенді мүшесі силығымен марапатталды..

Қадыкен Ризабектің ғылыми жұмыстарының тізімі

Ғылыми жұмыстың аталуы

Басы

лым түрі

Шығарылған жері немесе баспасы

Көлемі

Авторлармен бірге

1

Қазақтың етті-биязылау жүнді қойларының өнімділік көрсеткіштері бойынша үлестірімдерін Хи-квадрат әдісі арқылы талдау

Мақала

Қазақ Ұлттық аграрлық университетінің Қазақстан Республикасы Ұлттық ғылым, Ресей ауыл шаруашылығы ғылымдары академиясының академигі Қ.У. Медеубековтың 75-жылдығына арналған мал шаруашылығы жөніндегі халықаралық практикалық конференция Алматы 2004 ж.

94-97

бет

Е.И. Исламов

Б.К.Бегімқұлов

2

Ет бағытындағы қазақтың етті-биязылау жүнді будан қозыларының өсіп жетілуі

Мақала

Ізденістер, Нәтижелер. №3 , Алматы 2006 ж.

110-113 бет

Т.С. Садықұлов Е.И. Исламов

3

Гистоструктура кожи и физико-механические свойства шерсти полутонкорунных многоплодных овец шуского типа

Мақала

Материалы междунородной научно-практической конференции по проблемам ветеринарии и животноводства, посвященной 100 летию профессора М.А. Ермекова. Алматы 2006 г.

с

146-149

Исламов Е.И. Сабденов К.С.   Самбетбаев А.А.

4

Қазақтың етті-биязылау жүнді қошқарларының өнімділіктері

Мақала

Академик Қ.С. Сәбденовтың 75 жылдығына арналған «Қазақстаның аграрлық секторындағы инновация» аты халықаралық ғылыми практикалық конференция І том. Алматы 2008 ж.

402-406

бет

Қ.С. Сәбденов

Е.И. Исламов

 

5

Қазақтың етті-биязылау жүнді саулықтарының әр жастағы төлдегіштігі

Мақала

Ізденістер, Нәтижелер. №3 , Алматы 2008 ж.

312-314 бет

 

6

Шу сүлесіндегі Қазақтың етті-биязылау жүнді (ҚЕБЖ) қой тұқымының жүн өнімділік ерекшеліктері

Мақала

Ізденістер, Нәтижелер. №3 , Алматы 2008 ж.

186-188 бет

Қ.С. Сәбденов

Е.И. Исламов

7

Оңтүстік-шығыс Қазақстан жағдайында өсірілетін етті-майлы құйрықты қойлардың өнімділік ерекшеліктері

Мақала

Академик Қ.С. Сәбденовтың 75 жылдығына арналған «Қазақстаның аграрлық секторындағы инновация» аты халықаралық ғылыми практикалық конференция І том. Алматы 2008 ж.

7 бет

Қ.С. Сәбденов Т.А. Оңғарбаев

8

Качественные показатели шерсти казахских мясошерстных полутонкорунных овец

Мақала

Материалы международной научно-практической конференции «Приоритетное направление по производству и переработке сельскохозяйственной продукции».посвященная 80-летию академика                       К.У. Медеубекова Алматы 2009 г.

с

153-156

Кулманова Г.А. Исламов Е.И.

9

Қазақтың етті-биязылау жүнді саулықтарының сүт өнімділігінің ерекшеліктері

Мақала

Академик Қ.У. Медеубековтың 80-жылдығына арналған «Ауыл шаруашылық өнімдерін өндіру және өңдеудің басым бағыттары» халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. Алматы 2009ж.

108-110 бет

Е.И. Исламов С.М.Бәзілбаев

10

Қазақтың етті-биязылау жүнді қойлары қанының химиялық құрамы және оның өнімділікке әсері

Мақала

Жаршы. №11, Алматы 2009 ж.

53-55

бет

бет

Е.И. Исламов

С.М. Бәзілбаев  

11

Қазақтың етті-биязылау жүнді қойларының жүн өнімділік көрсеткіштері

Мақала

ҚХР «Шинжаң мал шаруашылығы» халықаралық ғылыми журналы,   №1, 2010 ж.

19-20 бет

Е.И. Исламов

Г.А. Құлманова

12

Қазақтың етті-биязылау жүнді қой тұқымы шу сүлесінің әртүрлі аталық іздері бойынша қой және қозы етін өндіру технологиясы

Мақала

Жаршы. №5, Алматы 2011 ж.

52-56 бет

 

13

Әртүрлі ата ізі бойынша қазақтың етті-биязылау жүнді шу сүлесіндегі қой тұқымының төл терісінің гистологиялық құрылымы

Мақала

Ізденістер, Нәтижелер. №2 , Алматы 2011 ж.

3-5

бет

 

14

Қазақтың етті-биязылау жүнді қой тұқымы аталық қошқарларының бірнеше белгілері арасындағы жиынтық және дербес корреляция

Мақала

Ізденіс.   №1 , Алматы 2012 ж.

176-178

бет

Аманжолова Б.

15

Эффективность дезинфекцирующих препаратов в зависимости от качества механической очистки животноводческих помещений

Мақала

«Ветеринариялық медицина саласындағы ғылыми зерттеулер және олардың нәтижелері», Қазақстан тәуелсіздігінің 20-жылдығына арналған ҚазҒЗВИ ғылыми еңбектерінің жинағы.   Том LVII. Алматы 2011 г.

с

236-339

Исламов Е.И.

Ромашев К.М. Сахариянов А.Ж.

16

По рациональному использованию пастбиш Юга и Юго-Вастока Казахстана в овцеводстве

Реко

мен

дация

Алматы. 2007 г. «Жебе-ДИЗАЙН» баспаханасы

1,5 печ/лист

Сабденов Қ.С.

Исламов Е.И.

Шыныбаев Д.С.

17

Интенсификация и адаптирование технологии искусственного осеменения овец к условиям фермерских хозяйств Юга и Юго-Востока Казахстана

Реко

мен

дация

Алматы 2007 г. «Агроуниверситет» баспасы

0,85 печ/лист

Исламов Е.И.

Сәбденов Қ.С.

Заманбеков Н.А.

Андаспаев А.Н.

18

Құс шаруашылығы

Оқу құралы

Алматы 2008 ж. «Нұр Принт» баспасы          

17 бас/таб

А.Б. Таңатаров С.Т. Дабжанова С.М.Мырзақұлов

19

Ауыл шаруашылық құстардың түрлері мен кросстары

Оқулық

Алматы 2009 ж. «Нұр Принт» баспасы

8

печ/лист

Б.Р. Әкімбеков           М.Қ. Байбатшанов

20

Мал шаруашылығы

Пәннің студентке арналған оқу әдістемелік кешені

Алматы 2011 ж. «Агроуниверситет» баспасы

10,5

бас/таб

Қ.Ш. Нұрғазы

21

Қоян шаруашылығы

Пәннің студентке арналған оқу әдістемелік кешені

Алматы 2012 ж. «Нұр-Принт» баспасы

7,5 бас/таб

Д.С. Шыныбаев

22

Құс шаруашылығы

Электрон

ды оқу

құралы

Алматы 2012 ж.          

17 бас/таб

А.Б. Таңатаров С.Т. Дабжанова С.М.Мырзақұлов

23

Ауыл шаруашылық құстардың түрлері мен кросстары

Электронды оқулық

Алматы 2012 ж

8

печ/лист

Б.Р. Әкімбеков           М.Қ. Байбатшанов

24

Қазақы етті-жүнді тұқымдас (жиі жүнді) №08568 қошқарының зауыттық аталық ізінің авторы

Патент

Астана 2011 ж. «Әділет министрлігі зияткерлік меншік құқығы комитеті»

2 бет

Сәбденов Қ.С.

Исламов Е.И.

25

Қазақтың етті-жүнді тұқымдас (көп төлді) №923/24 қошқарының зауыттық аталық ізінің авторы

Патент

Астана 2011 ж. «Әділет министрлігі зияткерлік меншік құқығы комитеті»

2 бет

Сәбденов Қ.С.

Исламов Е.И.

26

Қазақы етті-жүнді тұқымдас (біріктірілген) №104 қошқарының зауыттық аталық ізінің авторы

Патент

Астана 2011 ж. «Әділет министрлігі зияткерлік меншік құқығы комитеті»

2 бет

Сәбденов Қ.С.

Исламов Е.И.

27

«Балық шаруашылығы» 1,2 -том

Оқулық

Алматы 2013 ж. «Нұр-Принт» баспасы

30,2 бас/таб

Махатов Б.М.

Исбеков К.Б.

28

Қазақстан Республикасы мал шаруашылығы өндірісінің даму сатысы

Мақала

«Шөп қоректі жануарлар» №6, Шинжаң мал шаруашылығы ғылыми зерттеу институты 2013ж.

7 бет

Гүлиза

Шыныбаев Д.С.

29

Қазақтың етті-биязылау жүнді қойларының ұрықтанғыштығы және сүттілігі

Мақала

«Шөп қоректі жануарлар» №4, Шинжаң мал шаруашылығы ғылыми зерттеу институты 2013ж.

3 бет

Қуанарқызы А.

30

Балық шаруашылығы 1,2 -том

Электрон

ды оқулық

Алматы 2014 ж

30,2

печ/лист

Махатов Б.М.

Исбеков К.Б.

 

 

×
Stay Informed

When you subscribe to the blog, we will send you an e-mail when there are new updates on the site so you wouldn't miss them.

SEO --- Полное руководство по SEO вебспам алгоритм...
Summary