Өмірбаян

Калытка Валерий Александрович, физ.-мат.ғылыми кандидаты, философиялық докторы (PhD), Халықаралық ақпараттандыру академиясының академигі (ХАА).

Калытка Валерий Александрович 1976 жылы 14 наурызда Қазақ ССР Торғай ауданының Державинск қаласында дүниеге келген. Державинск қаласындағы Н. Островский атындағы орта мектепті бітірді.

1993-1997 ж.ж. аралығында академик Е.А. Букетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университетінің физика факультетінде оқыды, «Оптика және толқындық процестер» кафедрасының түлегі. 1998-2000 ж.ж. аралығында академик Е.А. Букетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университетінің физика факультетінің магистратурасында оқыды, «Қатты дене физикасы» кафедрасының түлегі.

1998 жылдан бастап магистратурада оқумен қатар лаборант, содан кейін х/д «Кристалл» зертханасының инженері ретінде, т.ғ.д., профессор М.П. Тонконогов (1924-2010) басшылығымен «Сутегі байланыстарымен кристалдардың диэлектрлік спектроскопиясы»  бағыты бойынша ғылыми-зерттеу қызметін. 1998 - 2002 ж.ж. аралығында негізінен термикалық ынталандыру деполяризация токтың температуралық спектрлері (TДТС) және төмен (50-100 K) температуралар облысында диэлектрлік жоғалтулар тангенс бұрышының жиілікті-температуралы спектрлер мінез-құлықтарының заңдылықтары секілді теориялық зерттеулер жүргізді. 2002-2005 ж.ж. кезеңінде М.П. Тонконоговпен бірге «Физика жоғары оқу орындарының хабаршысы» (ТМУ басылымы, Томск қ.) журналында 3 мақала жарияланды.

2012 жылы «Томск политехникалық университеті» ФГБОУ ВПО ҒИ ТПУ Табиғи ресурстар институтында қысқартылған жылдық аспирантурасында оқыды.

2012 жылы 23 мамырда ф.-м.ғ.д., профессор М.В. Коровкин (ҒИ ТПУ, Томск қ.) жетекшілігімен физика-математика ғылымдарының кандидаты ғылыми дәрежесін алу үшін диссертация қорғады (мамандығы: 01.04.07 «Конденсацияланған күй физикасы», диссертациялық кеңес Д 212.269.02 (конденсатталған күй физикасы, ҒИ ТПУ)), тақырыбы: «Сутегі байланыстары бар кристалдарда деполяризацияның термикалық ынталандырылған токтарды аналитикалық зерттеу». Ресей Федерациясының Білім және ғылым министрлігі бұйрығымен бекітілген, № 255 н/к - 10, 30 мамыр 2013., ДКН № 185429 сериясы.

2014 жылдың сәуір айында 6D060400 - Физика мамандығы бойынша Ph.D докторы ғылыми дәрежесін алды. Дипломның нөмірі - FД 0000468. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің  Білім және ғылым саласындағы қадағалау комитетінің бұйрығымен бекітілген. 2014 жылғы 3 сәуірдегі № 564 бұйрығы.

Ғылыми жетекші ретінде 2014 жылдан қазіргі уақытқа дейін «Өріс пен температуралардың кең ауқымында композитті диэлектрлік материалдардың электрофизикалық және магниттік қасиеттерін теориялық және эксперименттік зерттеу» бағытындағы гранттық (Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің желісі бойынша) және бастама жұмыстарды жүргізеді. Зерттеудің басты объектісі – бұл сутегі байланыстары бар (КВС) кристалдар, керамиканың әртүрлі түрлері (КЦК, YSZ), KDP, DKDP және т.б. сияқты сегнетоэлектриктер.

 Протон өткізгіштер мен композитті қатты диэлектриктерге негізделген электрофизикалық, магниттік, оптикалық және әртүрлі  элементтердің басқа қасиеттерін аналитикалық зерттеу заманауи электротехникалық өнеркәсіп үшін маңызды (жоғары вольтты және кабельдік техника, микроэлектроника және оптоэлектроника, лазерлік техника және сызықты емес оптика, оқшаулау техникасы және т.б.). Протон жартылай өткізгіштер мен диэлектриктер (ПЖӨД)  класының материалдары сутегі энергиясына арналған отындық элементтер және конденсатор технологиясы, ионика, электрохимиялық және физика-химиялық технологиялар (жоғары протон өткізгіштерге негізделген қатты электролиттер) үшін жоғары температуралы иондық өткізгіштер ретінде инновациялық және балама энергетика үшін маңызды. ПЖӨД класының материалдары құрылыс технологиясында темірбетон конструкцияларын нығайтуға арналған ұнтақ қоспалары ретінде пайдаланылуы мүмкін. Төмен температуралы протонды тым өткізгіштер (ғарыштық технологиялар үшін) ұзақ мерзімді перспективада валентті аймақтан өткізгіштік белдеуіне дейінгі сыртқы жарық ағынымен ынталандырылған протондардың кванттық өтуі негізінде жұмыс істейтін фотоэлектрлік панельдердің (ФПП) функционалдық элементтері ретінде қолданылуы мүмкін болады. Мұндай элементтер электронды жартылай өткізгіштер мен олардың композиттеріне негізделген ФПП -ға балама болып табылады.

2004-2014 жылдар кезеңінде Халықаралық Бизнес Академиясының (ХБА) «Энергия және жалпы техникалық пәндер» кафедрасының аға оқытушысы ретінде жұмыс жасады, Қарағанды қаласы.

Қарағанды мемлекеттік техникалық университетінде 2014 жылдың мамыр айынан бері «Энергетикалық жүйелер» кафедрасының доценті қызметін атқарады.

2016 жылдың 27 қыркүйегінен 10 қазанына дейін Словакия техникалық университетінде (The Republic of Slovakia; Bratislava) тағылымдамадан өтті, онда «Innovative technologies in the Power engineering» сертификатын алды. 

2017 жылғы 26 желтоқсанда Халықаралық Ақпараттандыру Академиясының (ХАА) толық мүшесі болып сайланды. № 2114 куәлігі.

1998 - 2018 жылдар аралығында 01.04.00 - «Физика» мамандығы бойынша маманданған, 125-ден астам ғылыми және ғылыми-әдістемелік еңбектер жариялады, оның ішінде 7 мақала «Thomson Reuters» халықаралық деректер базасына енгізілген және impact-factor > 1  және 14 мақалалар Ресей Федерациясының Жоғары аттестациялық комиссиясының тізіміне енгізілген журналдарда жарияланған.

2015 жылы LAP LAMBERT Academic Publishing (Germany) Баспа Үйінде ф.-м.ғ.д.,  Томск политехникалық университетінің Коровкин М.В. бірлесіп, «Протондық өткізгіштік» монографиясы жариялаған: ISBN-13: 978-3-659-68923-9; ISBN-10: 3659689238; EBAN: 978365968923. Монография материалы 3 жыл ішінде білім беру процесінде, ҚарМТУ магистратурасында, 6M071800 - «Электроэнергетика» мамандығының эллективті пәндер үшін  оқу-әдістемелік материалдарды дайындауда пайдаланылады: «Балама және жаңартылатын энергия көздері», «Жаңартылатын энергетикада инновациялық технологиялар», «Электротехнологиялар».

2018 жылы Қарағанды ​​мемлекеттік техникалық университетінің баспасында «Протонды жартылай өткізгіштер және диэлектриктер» монографиясын жариялаған, ол сутегі байланыстары бар кристаллдар (СБК) негізінде материалдарда релаксациялық поляризация зерттеу үшін аналитикалық әдістерін әзірлеуге арналған. Нәтижелердің практикалық қолдану саласы – бұл өнеркәсіптік электротехника, микроэлектроника және оптоэлектроника, күштік техника мен жоғары кернеулер техникасы, физика және төмен температура физикасы. Монография магистратуранттар мен докторанттар және ғылыми жұмысшылардың кең ауқымы үшін ғылыми жарияланым ретінде ұсынылады.

 

×
Stay Informed

When you subscribe to the blog, we will send you an e-mail when there are new updates on the site so you wouldn't miss them.

Autobiography
Жаркинбеков Темирхан Ниязович