Өмірбаян

Жұмыс орны: Қарағанды техникалық университетінің Қазақстан тарихы кафедрасы

Еңбек өтілі: Жалпы - 37, Педагогикалық - 28

Білімі:

 • Жоғары – 1985-1991 - Қарағанды мемлекеттік университеті, Тарих факультеті, күндізгі. Біліктілігі - Тарихшы. Тарих және әлеуметтік-саяси пәндер оқытушысы.
 • 1995-1998 – Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті, арнаулы күндізгі аспирантура, 09.11.11 – «Әлеуметтік философия» мамандығы бойынша. Ғылыми жетекші: Аженов Матифолла Салихиддинович

Ғылыми қызметі:

Ғылыми дәрежесі - философия ғылымдарының кандидаты (24.00.01 – Мәдениет теориясы және тарихы). ҚР Білім және ғылым министрлігінің Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті, 2011 жыл 14 маусым (№ 5 хаттама), диплом № 0005843

Ғылыми қызығушылығын сипаттайтын кілтті сөздер: Көшпелі өркениет (қазақ мәдениетінің материалдары негізінде) - Көшпелі тәсіл технологиясы, Этногенез табиғаты, Мемлекет эволюциясының табиғаты, Зарзаман табиғаты, Ұлы Жібек жолы.

Ғылыми жетістіктері: Үш монография, Бес оқу құралы, Он әдістемелік нұсқаулар, алпыстан астам мақалалар, «Көшпелі өркениет тарихындағы Қазақстан» атты элективті курстың авторы, ол  2007 жылы ҚарМТУ-дің ОӘК-де  (№2 хаттама  28.11.2007) бекітілді.

Ғылым академияларына/кәсіби қауымдастықтарға мүшелік:

 1. «Қазақстан Ғалымдар Одағы» РҚБ (Республикалық Қоғамдық Бірлестігінің) Алматы облыстық филиалының толық мүшесі
 2. Қарағанды облысы бойынша ҚХА ғылыми-сараптамалық тобының мүшесі.

Сараптама қызметі:

 1. «Павлодар облыстық салауатты өмір салтын қалыптастыру орталығы КМҚК» А.Қ. Абушахманованың «Бабалар тарихы – асыл қазына» атты авторлық бағдарламасы мен «Туған өлке – тұнған шежіре» атты курс бағдарламасына;
 2. 14-15 мамыр 2014 жыл – С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университет аясында сыртқы аудит ретінде эксперт қызметін атқарды;
 3. ҚарМТУ «Қазақстан тарихы» кафедрасының доценті, т.ғ.к. М.Ж.Сулейменованың «Қазақстан тарихы» атты оқу құралына;
 4. ҚарММУ «Қазақстан тарихы және ӘСП» кафедрасының доценті, т.ғ.к. Б.Қыздарбековтың «Қазақстан тарихы» атты оқу құралына;
 5. ҚарМТУ «Қазақстан тарихы» кафедрасының ұжымы дайындаған «Материалы по религиоведению» атты оқу құралына;
 6. 20.01 - 28.02.2017 жылы - ҚММУ ЖОО қабылдау үшін Зияткерлік мектептер түлектерінің қорытынды аттестаттау сертификаттарын тану бойынша бірлескен іс-шаралар жоспарының сарапшысы ретінде қатысты;
 7. Экономика, бизнес және құқық Колледжінің оқытушысы Г. Б. Алибиевтің тәжірибелік нұсқауларына арналған оқу құралына;
 8. ҚарМТУ ӘГП және ҚХА кафедрасының авторлық ұжымымен дайындалған «Основы антикоррупционной культуры» атты оқу құралына.

Қосымша ақпарат:

 • 25 қыркүйек 2013 жыл - «Халық - тарих толқынында» атты логотип бойынша «Хабар», «24kz» телеарналары мен «Bnews» радиоарналарында Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті «Қазақстан  тарихы» кафедрасының презентациясын өткізді.
 • Қаңтар - маусым 2014 жыл – ҚР ҰҒА академигі А.М. Ғазалиевтің редакциясымен «Жаңа Қазақстандық Патриотизмге тәрбиелеудің маңызды мәселелері» атты материалдар жинағын оқу-әдістемелік және монографиялық құралдарды әзірлеуде белсене қатысты.
 • 6 тамыз 2014 жыл - Талдықорған қаласындағы «Нұр Отан» ғимаратында «Ұлы Жібек жолы – Ата-жұртқа саяхат» атты халықаралық экспедициясына қатысушылардың 10 жылдығына қатысты кездесуге арналған «дөңгелек үстел» ұйымдастырды, ол БАҚ-та («Жетісу», «24KZ» және «Қазақстан» телерадиокомпаниялары) көрсетілді.
 • 12 маусым 2017 жыл - «Ұлы Жібек жолындағы Қазақстан мен Орталық Азия діндері» атты Халықаралық ғылыми-практикалық конференцияға қатысу. Ұйымдастырушылар: ҚР Мәдениет және спорт министрлігі, Алматы ЮНЕСКО Кластерлік бюросы және «Мәдениеттерді жақындастыру орталығы» Мемлекеттік мұражайы. Баяндама тақырыбы: «Философия религиозного мышления (на примере казахской культуры)».
 • 4 қыркүйек 2017 жыл - «Ұлы Жібек жолы: Орта ғасыр мәдениеттерінің диалогы мен жақындасуы» Халықаралық симпозиумына қатысу (Гийома де Рубрука саяхаты 1253 жыл). EXPO-2017 Франция павильоны. Баяндама тақырыбы: «Гийом де Рубрук в исторической литературе Казахстана».
 • Н.Ә. Назарбаевтың «Тәуелсіздік дәуірі» атты кітабына ҚР ҚХА конкурсында іріктеуге арналған «Елбасы Жолдауы – ел қамын ойлауы» мақала. 22.01.2018.
 • «Дала дипломатиясының күретамыры» атты мақала «Орталық Қазақстан» газетінде жарияланды, 18.04.2017, № 42 (22 349);
 • 6 желтоқсан 2019 жыл - «Ұлы Жібек жолы: Орта ғасырлардан бүгінгі күнге дейінгі мәдениеттердің жақындасуы» атты Халықаралық дөңгелек үстелге қатысу, Алматы қ., «Мәдениеттерді жақындастыру орталығы» Мемлекеттік мұражайы. Баяндама тақырыбы: «Средневековые города Казахстана на Великом Шелковом пути».
 • Салалық ұйымдардағы қызметі:

Караганды қаласының Медицина колледжі - «Қазақстан тарихы» пәні бойынша МЕК Төрағасы 2013-2020 оқу жылдары

Біліктілікті көтеру туралы мәлімет, сертификатары:

 1. Центр помощи пострадавшим от деструктивных религиозных течений - прослушал курс в объеме 24 часов. 13.11.2014. ОО «Нұрлы Білім».
 2. Компетентностный подход в преподавании истории в контексте Болонского процесса на материалах международного проекта TuCAHEA - семинар-тренинг 03.04.2015. КарГУ им.академика Е.А. Букетова.
 3. Центр инженерной педигогике - прослушал курс Обучающего семинара в объеме 54 часов. 29.05.2015. КарГТУ.
 4. ИПК преподавателей вузов КазНУ им. аль-Фараби прослушал полный курс по специальности «Современная история Казахстана» в объеме 72 часа. №5033 18.06.2016
 5. Курс повышения педагогической квалификации по компетентности «Лидер/Мнеджер в медицинском образовании» в объеме 54 часов. № 661 07.02.2017. КГМУ.
 6. Успешный «Научный руководитель студенческого проекта» - Молодежь строит Общество Всеобщего труда. АНК Карагандинской области 11.11.2016.
 7. «Управление конфликтами» - семинар-тренинг 06.06.2017
 8. Методологический семинар на тему: «Российская революция 1917 года и национальные периферий: 100 лет изучения». Центр этнокультурных и историко-антропологических исследований КарГУ 23.11. 2017.
 9. Круглый стол на тему: «Партия Алаш: к 100 летию истории». 13 декабря 2017. КарГУ им.Е.Буктова
 10. Межвузовский Круглый стол на тему: «Теория и методика профилактической работы по достижению в молодежной среде нулевой терпимости к радикальным и экстремистским проявлениям в сфере религиозных отношений». 23 февраля 2018. КЭУК.
 11. «Инновационное образование: сущность, функции, особенности» в объеме 72часа. 20.03.2018. №22/25. КЭУК.
 12. за активное участие в научно-теоретическом семинаре по разъяснению статьи Президента РК «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания». 20.04.2018. Ректор КГМУ.
 13. «В рамках академической мобильности» по дисциплине Современная история Казахстана в объеме 90 часов для студентов Болашақ проведены занятия. 30.11.2018. №14. «Академия Болашақ».
 14. Курс повышения квалификации по теме: «Эффективное использование ДОТ на основе применения инструментария Moodle». 26.06.2020. № kzoc 000676

 

Электрондық оқыту нұсқалары:

 1. Видео-дәріс, тақырыбы: «Октябрьская революция 1917 года и ее предпосылки. Гражданская война – трагедия народа. Образование Казахской Советской государственности». сертификат № 5095, 16.10.2014. ҚТУ, ҚМУ кітапханаларының электронды каталогына тіркелген.
 2. Видео-дәріс, тақырыбы: «Рухани жаңғыру және қоғамдық-саяси дамудың келешегі». 25.08.2020. ҚТУ, ҚМУ кітапханаларының электронды каталогына тіркелген.
 3. Видео-дәріс, тақырыбы: «Ұлы Дала еліндегі жаңа тарихи сананы және дүниетанымды қалыптастыру саясаты». 25.08.2020. ҚТУ, ҚМУ кітапханаларының электронды каталогына тіркелген.
 4. Оқу құралдары: «Казахстан в истории кочевой цивилизации», «Көшпелі өркениет тарихындағы Қазақстан», «Ұлы дала өркениеті», «Он бес дәріс» - мультимедиялық нұсқада КМУ, ҚТУ кітапханаларының электронды каталогына тіркелген.
×
Stay Informed

When you subscribe to the blog, we will send you an e-mail when there are new updates on the site so you wouldn't miss them.

Өмірбаян
Autobiography