Конференцияның ұсынылатын тақырыптары

1. Ақпараттық технологиялардың даму негізі ретінде жүйелер мен процесстерді модельдеу, математикалық қамсыздандыру.

2. Интеллектуалды-ақпараттық жүйелер, ақпараттар ағыны мен деректер ауқымынан мағлұмат алу.

3. Ақпараттандырудың техникалық, желілік, ұйымдастырушылық және басқару міндеттері.

4. Ақпараттық технологиялар (жағдайы, мүмкіндіктері, қауіп-қатері):

   4.1. Ғылым, білім беру мен рухани-этикалық тәрбие беруде;

   4.2. медицина, ветеринария, биология, фармакология және биотехнологияда;

   4.3. минералды шикізат және тау-кен металлургиялық кешендерде;

   4.4. индустрияда (машина жасау, энергетика және т.б.);

   4.5. экономика және бизнесте;

   4.6. жобалық басқаруда.

 

Конференцияның жұмыс тілдері: қазақ, орыс, ағылшын.