Өмірбаян

Жирнова Оксана Викторовна, 22 мамырда дүниеге келген 1976 жылы Алматы қаласында Туған, отбасында жұмыс/медицина, ұлты орыс, беспартийная.

Алматы қаласындағы №110 орта мектепті үздік бітіргеннен кейін 1993 жылы В. Ленин атындағы Қазақ политехникалық институтына (ҚазПТИ) "АСУ"факультетіне оқуға түсті. 1998 жылы "металлургия үдерістері мен өндірістерін автоматтандыру" мамандығы бойынша 3603 ҚазПТИ үздік бітірді және "металлургия үдерістері мен өндірістерін автоматтандыру" кафедрасына "Сименс-ҚазҰТУ" оқу және ғылыми-зерттеу орталығы зертханасының инженері ретінде, 2000 жылдан – оқытушы, 2006 жылдан – аға оқытушы, 2016 жылдан бастап "Автоматтандыру және басқару"кафедрасының сеньор-лекторы лауазымында шақырылды. 2004 жылы "технологиялық үдерістер мен өндірістерді автоматтандыру" мамандығы бойынша сырттай аспирантураны бітірді, бірақ қорғалмаған, 2011 жылы АЭжБИ 6М070200 "Автоматтандыру және басқару" мамандығы бойынша магистратураға түсіп, оны 2013 жылы бітірді. Магистрлік диссертацияның тақырыбы "термодинамикалық функциялар негізіндегі қазандық-ТУРБИНА кешенін басқару жүйелерін модельдеу және зерттеу". 2014 жылы ҚазҰТЗУ докторантурасына оқуға түсті.6м070200 "Автоматтандыру және басқару"мамандығы бойынша PhD докторанты. Диссертациялық зерттеу тақырыбы: "биогаз өртеу үрдістерін басқару және диагностикалаудың автоматтандырылған жүйесін әзірлеу". Философия докторы (философия докторы) дәрежесін растау ҚР БҒМ ЖАК 05.05.2018 (№720 бұйрық) алды. Осы кезеңде мен педагогикалық жүктеменің барлық түрлерін, соның ішінде дипломдық жобалар мен магистрлік диссертацияларды басқаруды, бакалаврлар мен магистранттармен оқу сабақтарын өткізуді және оларға кеңес беруді толық көлемде өткіздім. Үш жылдық кезеңде (2016-2019 жж.) 70-тен астам ғылыми және әдістемелік еңбектер, оның ішінде оқу құралдары, ОӘК, силлабустар, зертханалық, тәжірибелік жұмыстарға және СӨЖ әдістемелік нұсқаулар шығарылды. Осы кезеңде халықаралық конференциялардың еңбектерінде, сондай-ақ халықаралық басылымдарда, ҚР-да және шет елдерде баяндамалар мен мақалалардың 36 жарияланымы және нөлдік емес (егер>0) және жоғары (егер>0,25) импакт-факторы бар мақалалардың жарияланымдары жарияланды, соның ішінде:

- 13 мақала, Tom Tomson Reuters e-8525-2016 (http://www.researcherid.com/rid/E-8525-2016) h-индексі 3;

-14 мақала, автордың идентификаторы 5701688800 (https://www.scopus.com /authid/detail.uri?authorId=57016888800) Н-индексі 5;

- ағылшын тіліндегі оқу құралы.яз. "5В070200, 6м070200 – Автоматтандыру және басқару" мамандығының бакалаврлары мен магистранттарына арналған "типтік технологиялық үрдістерді автоматтандыру" KOs кошимбаев Ш. К., Баяндина Г. С., Жирнова О. В. жыл басылым 2017, IS - ISBN 978-601-323-038-2 UDC 002.52 / 54 LBC 32.96 K-76,

-техникалық мамандықтар бакалаврлары мен магистранттарына арналған "автоматтандыру негіздері" Орыс тіліндегі оқу құралы авторлар Жирнова О. В., Кошимбаев Ш. К. 2018 жыл баспа, басылым Шикула С. ISBN УДК 978-601-323-119-8 681(075.8) ББК 32."Баян сўлу" ақ,

-техникалық мамандықтар бакалаврлары мен магистранттарына арналған "үрдістерді басқару" орыс тіліндегі оқу құралы авторлар Жирнова О. В., Кошимбаев Ш. К. 2019 жыл ИСБН 978-601-323-122-8 ӘОЖ 681.5 (075.8) ББК 32.Ж 965я73 62,

– "5В070200, 6М070200-Автоматтандыру және басқару" мамандығының бакалаврлары мен магистранттарына арналған "Басқару жүйелеріндегі микропроцессорлық құрылғылар мен кешендер" орыс тіліндегі оқу құралы автор Жирнова О. В. 2018 жыл ИСБН 978-601-323-127-3 УДК 681.5 (075.8) ББК 32.Ж 965я73 73.

2017 жылдан бастап "мемлекеттік ұлттық ғылыми-техникалық сараптама орталығы" АҚ үшін мемлекеттік ғылыми-техникалық сараптама жүргізу бойынша қызмет көрсететін сарапшы болып табыламын; 2019 жылдан бастап ISSN басылымдарын моделдеудегі математика және компьютерлер үшін редакциялық менеджер (ЭМ); техникалық ғылымдар мен технологиялар үшін редакциялық менеджер (ЭМ), ISSN: 22150986 халықаралық журналы.

2013 жылдан бастап ХАА корреспондент-мүшесі, 2018 жылдан ХАА толық мүшесі (академигі).

05.2019 жылдан бастап "Халықаралық ақпараттандыру академиясы" ҚБ дамыту бойынша директор болып қызмет етемін.

Ажырасқан, менің қызым 2008 ж/т.

Ғалымдарға арналған мемлекеттік ғылыми стипендияға ізденудің алдындағы кезеңдегі ғылыми-педагогикалық қызметінің нәтижелері (5 жыл – 2012-2017жж.):

Мен, Жирнова О. В. 2016 жылы "Автоматтандыру және басқару "кафедрасының лекторы лауазымына бір жыл мерзімге (1.09.2016-31.05.2017), сонымен қатар, 2010 жылы "Автоматтандыру және басқару" кафедрасының аға оқытушысы лауазымына үш жыл мерзімге (1.09.2016-31.08.2013) конкурс өтті.

Осы кезеңде педагогикалық жүктеменің барлық түрлері толық көлемде жүргізілді, соның ішінде дипломдық жобаларға басшылық жасау, бакалаврлармен оқу сабақтарын өткізу және оларға кеңес беру.

ҚазҰТЗУ-да жұмыс істеген барлық кезең ішінде 100-ге жуық ғылыми және әдістемелік еңбектер, соның ішінде ОӘК, силлабустар, зертханалық, практикалық жұмыстар мен СӨЖ-ге арналған әдістемелік нұсқаулар, халықаралық конференциялардың еңбектерінде, сондай-ақ халықаралық басылымдарда мақалалар басылып шықты.

"Басқару жүйелеріндегі микропроцессорлық кешендер", "есептеу желілері мен жүйелері", "типтік технологиялық үдерістер мен өндірістерді автоматтандыру", "Автоматтандыру объектілерін математикалық модельдеу", "автоматтандыру объектілерін оңтайлы басқару" пәндері бойынша дәрістер оқимын, практикалық және зертханалық сабақтарды өткіземін, курстық жобалау, жүктемеге сәйкес практиканың барлық түрлерін басқару. Оқу сабақтарының мазмұны тиісті пәндер бойынша жұмыс бағдарламаларына сәйкес келеді және қазіргі ғылыми-техникалық деңгейге жауап береді. Дәрістерді жоғары ғылыми-әдістемелік деңгейде оқиды және студенттер жақсы бағалайды. Практикалық және зертханалық сабақтарда дәрістік материал нақты техникалық құрылғыларда практикалық тапсырмаларды шешу және эксперименттер жүргізу арқылы бекітіледі,сондай-ақ ауд. оқу зертханаларын жаңғыртуға қатысады. 206а корпус ГУК.

Мен 2011 жылы 050702-Автоматтандыру және басқару мамандығы бойынша мемлекеттік стандартты әзірлеуге қатыстым. 2011 жылдың 8 қарашасында біз оқу-әдістемелік жұмыс және халықаралық байланыстар жөніндегі проректор, техника ғылымдарының кандидаттары, доцент С. С. Жүсіпбековпен бірлесіп Автоматтандыру және басқару кафедрасының базасында "ҚазҰТУ-Сименс" халықаралық ғылыми-зерттеу орталығының ашылуына бастамашы болдық. Оқу орталығында "Автоматтандыру және басқару", "Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету"мамандықтары бойынша студенттер оқытылады. Студенттердің 100-ден астам дипломдық жұмыстары Сименс фирмасының микропроцессорлық техникасын қолдана отырып орындалды. Оқу орталығында Қазақстан Республикасының және жақын шетелдердің 70 инженерлері даярлықтан өтті,сондай-ақ республиканың "Қазақмыс", "Қазмырыш", "Испаткармет", "Филипп-Морис", "Кока-Кола", "Рахат" сияқты жетекші кәсіпорындарының білікті мамандары қайта даярлаудан өтті. ҚазҰТУ-дың осындай орталығының өзектілігі мен қажеттілігін түсіне отырып, қосымша алаң бөліп берді, ал "Сименс" компаниясы өз кезегінде тағы да 7 оқу стендін және басқа да жабдықтарды сатып алып, жеткізіп берді. Бұл орталыққа студенттерді "Автоматтандыру және басқару", "Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету", "технологиялық кешендерді электр жетегі және автоматтандыру" мамандықтарға оқыту үшін оқу орталығы ғана емес, сонымен қатар кафедрааралық ғылыми-зерттеу орталығы болуға мүмкіндік берді. 

Негізгі және (немесе) қосымша кәсіптік білім беру бағдарламаларын жетілдіру негізінде білім беру сапасын арттыруға жеке үлес:

Мені сеньор-лектор ретінде қазіргі заманғы ақпараттық технологиялар, сондай-ақ есептеу және микропроцессорлық техника жұмысының принциптері саласындағы білімді сипаттайды. Жұмыс кезінде қызметкерлерге және әріптестеріне, студенттерге ынталы, тәртіптілік, қарым-қатынас, парасаттылық, еңбексүйгіштік және құрметпен қараймын. Штаттық емес жағдайларда жедел шешім қабылдауға қабілетті, кафедра мен институттың қоғамдық өміріне, ғылыми конференциялар жұмысына қатысып, бірнеше рет техникалық хатшы болды. Жыл сайын өндірісті автоматтандырумен айналысатын әртүрлі фирмаларда тағылымдамадан Өтемін, сондай-ақ Автоматтандыру және басқару кафедрасының жас оқытушылары мен қызметкерлерінің біліктілігін арттыру курстарынан Өтемін. Тиісті сертификаттар бар.

2011 жылы 050702-Автоматтандыру және басқару мамандығы бойынша мемлекеттік стандартты әзірлеуге қатысты. 2011 жылдың 8 қарашасында Автоматтандыру және басқару кафедрасының базасында "ҚазҰТУ-Сименс" халықаралық ғылыми-зерттеу орталығын ашу бастамашысы болды. Оқу орталығында "Автоматтандыру және басқару", "Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету"мамандықтары бойынша студенттер оқытылады. Студенттердің 100-ден астам дипломдық жұмыстары Сименс фирмасының микропроцессорлық техникасын қолдана отырып орындалды. Оқу орталығында Қазақстан Республикасының және жақын шетелдердің 70 инженерлері даярлықтан өтті,сондай-ақ республиканың "Қазақмыс", "Қазмырыш", "Испаткармет", "Филипп-Морис", "Кока-Кола", "Рахат" сияқты жетекші кәсіпорындарының білікті мамандары қайта даярлаудан өтті. ҚазҰТУ-дың осындай орталығының өзектілігі мен қажеттілігін түсіне отырып, қосымша алаң бөліп берді, ал "Сименс" компаниясы өз кезегінде тағы да 7 оқу стендін және басқа да жабдықтарды сатып алып, жеткізіп берді. Бұл орталыққа студенттерді "Автоматтандыру және басқару", "Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету", "технологиялық кешендерді электр жетегі және автоматтандыру" мамандықтарға оқыту үшін оқу орталығы ғана емес, сонымен қатар кафедрааралық ғылыми-зерттеу орталығы болуға мүмкіндік берді."Автоматтандыру және басқару" (АиУ) кафедрасында 18-20 қазан аралығында электрониканы жобалау және кіріктірілген жүйелерді бағдарламалау бойынша семинар ұйымдастырылды, оны "Imagination" ("Силикон алқабы", АҚШ) компаниясынан Юрий Папчил өткізді. Семинарға ақпараттық және телекоммуникациялық технологиялар институтының оқытушылары, сондай-ақ АиУ кафедрасының студенттері, магистранттары мен докторанттары қатысты. Семинардың нәтижесі тыңдаушылардың микросхемаларды бағдарламалау дағдыларын меңгеру және танысу болды. Сондай-ақ, ҚазҰТЗУ мен "Imagination" компаниясы арасында ИИиТТ-те "Радиоэлектронды құрылғыларды Автоматтандырылған жобалау және әзірлеу" жаңа білім беру бағдарламасын әзірлеуге көмек көрсетуді ұйымдастыру, әдістемелік материалдарды беру және ең заманауи зертханалық жабдықтарды сатып алуға жәрдемдесу туралы келісім жасасу туралы шешім қабылданды. Семинар нәтижелері бойынша "eCitiGroup" ЖШС бизнес-әріптесімен осы компания үшін кадрлар даярлау туралы ауызша келісім жасалды. 2012-2016 жж. бастап АиУ кафедрасының сайтын жүргізді.

Штаттық емес жағдайларда жедел шешім қабылдауға қабілетті, кафедра мен институттың қоғамдық өміріне қатысады. ғылыми конференцияларға белсене қатысамын. Мені үнемі тапсырылған жұмысты орындау үшін ерекше жауапкершілік, адалдық, тәртіптілік, ашықтық және әріптестеріме және студенттерге деген мейірбандық таныта білді. Адамдардың тамаша қасиеттері бар – адамдарға деген ықыластылық, олардың проблемалары мен қамқорлығын түсіну, міндеттілігі, қиын жағдайда айналасындағыларға көмектесуге ұмтылу мен үшін менімен сөйлескендердің барлығына құрмет пен құрмет көрсетуді төмендетіп жіберді. Қазіргі уақытта ғылыми-зерттеу және әдістемелік жұмыстарды табысты атқарамын, университеттің қоғамдық өміріне қатысып, студенттермен тәрбие жұмысын жүргізіп, жас ұрпақпен бай тәжірибеммен бөлісемін.

Ғылымды дамытуға, тиісті білім саласындағы ғылыми мәселелерді шешуге жеке үлес:

Әр жылдары Қазақстан кәсіпорындары үшін автоматтандырылған басқарудың бірқатар шағын жүйелерін әзірлеуге және енгізуге тікелей қатысты. Есеп беру кезеңінде КИПЭЛ ЖШС тапсырысы бойынша 2007-2009 жылдары (тиісті шарт бар): Атырау қ.қазандық агрегатының АБЖ ТП, 2016 және ағымдағы кезең бойынша – Астана қ. ЖЭО ВХР АСУТП әзірлеу; 2015-2016 жылдары (тиісті шарт бар): "қазандық-турбина "блогының су-химиялық параметрлерін автоматты бақылау жүйесін қайта құру"жобалау – сметалық құжаттамасын әзірледі.  

2010 жылы " магистральдық мұнай құбырлары. Технологиялық процесті басқару жүйелерін автоматтандыру". 2011 жылы Орал ӨМГ компрессорлық станцияларының жұмысқа қабілеттілігін диагностикалаудың кіші жүйелерін өнеркәсіптік сынау келтірілген.

2011-2012 жылдары "Қазақмыс корпорациясы "ЖШС драгметалды цехының технологиялық үдерістерді басқарудың автоматтандырылған жүйесі (АСУТП)"жұмыс жобасы әзірленіп, Тапсырыс берушіге тапсырылды. Бұл жобалардың нәтижелері О. В. Жирнованың жетекшілігімен Автоматтандыру және басқару мамандығы бакалаврларының дипломдық жобаларының техникалық шешімдерін әзірлеуде көрініс тапты.

Металлургия, тамақ өндірістеріне, сондай-ақ Мұнай және газ, жылу энергетикасы салаларына арналған техникалық-жұмыс құжаттамасын әзірлеуге Сименс, Zeinet, Tesla, КИПЭЛ, Verbulak, Энергоцентразия, Петронафтком және Yokogawa әртүрлі фирмаларымен бірге үнемі қатысамын. Көптеген жобалар іске асырылды және өндіріске енгізілді, қалғандары жобалау және өңдеу сатысында. Енгізілген жұмыстардың нәтижесі түрлі басылымдарда жарияланған ғылыми мақалалар болды. Кейбір алынған ғылыми және практикалық нәтижелер оқу процесіне енгізілген. Мақала ретінде оқытушы Ақпараттық технологиялар саласындағы білімді, сондай-ақ есептеу техникасы жұмысының принциптерін сипаттайды. Жұмыс кезінде қызметкерлер мен әріптестерге ынталы, тәртіптілік, қарым-қатынас, парасаттылық, еңбекқорлық және құрметпен қарау танытады.

2015 жылдан бастап Люблин технологиялық университетімен бірлесе отырып, орындаушы ретінде "биогаз бен табиғи газды бірлесіп жағу процестерін диагностикалау мен басқарудың автоматтандырылған жүйесін әзірлеу" халықаралық бастамашылық жобасына, 2016/2017 жылы – КИПЭЛ ЖШС тапсырысы бойынша Астана қ.ЖЭО ӘХР АСУТП әзірлеу.

2018 жылы:

- Люблин технологиялық университетімен бірлесе отырып," биогаз бен табиғи газды бірлесіп жағу процестерін басқару және диагностикалаудың автоматтандырылған жүйесін әзірлеу – халықаралық бастамашылық жобасында-орындаушы ретінде;

- 2018 жылдан бастап ҚР БҒМ гранттық қаржыландыру ғылыми жобасының орындаушысы болып жұмыс істейді, тақырыбы: "НДФЗ тәжірибелік-өнеркәсіптік қондырғы жағдайында Р2О5 фосфор ангидридін алудың технологиялық процесін оңтайлы басқарудың зияткерлік алгоритмдерін әзірлеу және сынау" (AP05130067)

-Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің 2018-2020 жылдарға арналған бағдарламалық-нысаналы қаржыландыру шеңберінде ғылыми зерттеулер жүргізу конкурсына қатысты. Нәтиже күтеді;

-2019-2021 жылдарға арналған ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық бағдарламалар бойынша бағдарламалық-нысаналы қаржыландыру конкурсына Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігі "Қазақстан Республикасының қорғаныс қабілеті мен әскери қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында әскери кадрлардың біліктілігін арттыру жөніндегі бағдарламалық-аппараттық кешен және әскери міндеттілерді есепке алу мен бақылаудың интеграцияланған зияткерлік жүйесі" (BR06951598) тақырыбы бойынша қатысады.

Осы жобалардың нәтижелері "Автоматтандыру және басқару" мамандығы бойынша бакалаврлардың дипломдық жобалары мен магистрлік диссертациялардың техникалық шешімдерін әзірлеуде көрініс тапты.

Жаңа білім беру технологияларын меңгеруде білім алушыларды оқыту мен тәрбиелеуді дамытуға қатысу:

5В070200"басқаруды автоматтандыру" мамандығының күндізгі бөлімінің ауб-13-1р тобының және АУб-15-1р тобының эдвайзері, бакалаврларымен үлкен тәрбие жұмысы жүргізілді.

Есеп беру кезеңінде студенттердің ғылыми-зерттеу жұмыстарына жетекшілік етті. Жыл сайын мен басқаратын студенттер студенттік конференцияларға қатысады, ҚР жетекші фирмаларында диплом алды және өндірістік тәжірибеден өтеді.

2012 жылдың 05 желтоқсанында ҚазҰТУ "Айрықша еңбегі үшін" медалімен (05.12.2012 ж.), алғыс хаттармен (2012 ж.), құрмет грамоталарымен (2012 ж.) марапатталды. 2010 жылы ғылым саласына елеулі үлес қосқан ғалым ретінде мемлекеттік ғылыми стипендия алуға, сондай-ақ "жоғары оқу орнының үздік оқытушысы"мемлекеттік грантын алуға конкурсқа қатысты. 2013 жылы Халықаралық Инженерлік академиясының корреспондент-мүшесі болып сайланды; педагогикалық ортада педагогтың кәсіби және тұлғалық қасиеттерін жоғары бағалағаны үшін ҚБ ИИТТ құрмет грамотасы (27.02.2019 ж. хаттама №7).

31.8.2014 біліктілік санатын алды ( жоғары) - біліктілігі жоғары деңгейлі арнайы пәндер оқытушысы. (куәлік № 116)

Жыл сайын өндірісті автоматтандырумен айналысатын әртүрлі фирмаларда тағылымдамадан Өтемін, сондай-ақ Автоматтандыру және басқару кафедрасының жас оқытушылары мен қызметкерлерінің біліктілігін арттыру курстарынан, Люблин қ., Польша шетел тағылымдамасынан Өтемін. Тиісті сертификаттар бар.

Жирнова О. В. металлургия, тамақ өндірістеріне, сондай-ақ Мұнай және газ, жылу энергетикасы салаларына арналған техникалық-жұмыс құжаттамасын Сименс, Zeinet, Tesla, КИПЭЛ, Verbulak, Энергоцентразия, Петронафтком және Yokogawa әртүрлі фирмаларымен бірлесіп әзірлеуге үнемі қатысады. Көптеген жобалар іске асырылды және өндіріске енгізілді, қалғандары жобалау және өңдеу сатысында. Енгізілген жұмыстардың нәтижесі түрлі басылымдарда жарияланған ғылыми мақалалар болды. Кейбір алынған ғылыми және практикалық нәтижелер оқу процесіне енгізілген.

2011 жылы 050702 – Автоматтандыру және басқару мамандығы бойынша мемлекеттік стандартты әзірлеуде. 2011 жылдың 8 қарашасында Автоматтандыру және басқару кафедрасының базасында "ҚазҰТУ-Сименс" халықаралық ғылыми-зерттеу орталығын ашу бастамашысы болды. Оқу орталығында "Автоматтандыру және басқару", "Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету"мамандықтары бойынша студенттер оқытылады. Студенттердің 100-ден астам дипломдық жұмыстары Сименс фирмасының микропроцессорлық техникасын қолдана отырып орындалды. Оқу орталығында Қазақстан Республикасының және жақын шетелдердің 70 инженерлері даярлықтан өтті,сондай-ақ республиканың "Қазақмыс", "Қазмырыш", "Испаткармет", "Филипп-Морис", "Кока-Кола", "Рахат" сияқты жетекші кәсіпорындарының білікті мамандары қайта даярлаудан өтті. ҚазҰТУ-дың осындай орталығының өзектілігі мен қажеттілігін түсіне отырып, қосымша алаң бөліп берді, ал "Сименс" компаниясы өз кезегінде тағы да 7 оқу стендін және басқа да жабдықтарды сатып алып, жеткізіп берді. Бұл орталыққа студенттерді "Автоматтандыру және басқару", "Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету", "технологиялық кешендерді электр жетегі және автоматтандыру" мамандықтарға оқыту үшін оқу орталығы ғана емес, сонымен қатар кафедрааралық ғылыми-зерттеу орталығы болуға мүмкіндік берді."Автоматтандыру және басқару" (АиУ) кафедрасында 18-20 қазан аралығында электрониканы жобалау және кіріктірілген жүйелерді бағдарламалау бойынша семинар ұйымдастырылды, оны "Imagination" ("Силикон алқабы", АҚШ) компаниясынан Юрий Папчил өткізді. Семинарға ақпараттық және телекоммуникациялық технологиялар институтының оқытушылары, сондай-ақ АиУ кафедрасының студенттері, магистранттары мен докторанттары қатысты. Семинардың нәтижесі тыңдаушылардың микросхемаларды бағдарламалау дағдыларын меңгеру және танысу болды. Сондай-ақ, ҚазҰТЗУ мен "Imagination" компаниясы арасында ИИиТТ-те "Радиоэлектронды құрылғыларды Автоматтандырылған жобалау және әзірлеу" жаңа білім беру бағдарламасын әзірлеуге көмек көрсетуді ұйымдастыру, әдістемелік материалдарды беру және ең заманауи зертханалық жабдықтарды сатып алуға жәрдемдесу туралы келісім жасасу туралы шешім қабылданды. Семинар нәтижелері бойынша "eCitiGroup" ЖШС бизнес-әріптесімен осы компания үшін кадрлар даярлау туралы ауызша келісім жасалды. 2012-2016 жж. бастап АиУ кафедрасының сайтын жүргізді.

Біліктілігін арттыру (соңғы үш жылда):

ҚР және алыс шетел ЖОО-ларында

Кәсіпорындарда

2016-2017

г.Алматы университет AlmaU

At the junction of software and hardware: the use of mips processors for the inernet of things and design systems-on-chip

22.08-27.08. 2016

48ч

ТОО Сименс, г.Алматы

26.09-30.09.2016

Язык программирования Step 7

40ч

г. Алматы, КазНИТУ

Участие в онлайн-семинарах компании Thomson Reuters по ресурсам для научных исследований

72ч

г. Алматы, Товарищество с ограниченной ответственностью центр «Гауhар»

Изучение английского языка, 72ч

КазНИТУ имени К.И.Сатпаева, г.Алматы

18.10-20.10.2016

Chips from different sides: seminar from RUSNANO, Nautech and Imagination in Kazakhstan. Digital logic and embedded programming in the era of system-on-chip design

24ч

 

Люблинский политехнический университет г.Люблин, Польша

Automation and Control

07.06.2016-08.07.2016

240ч

 

г.Люблин, Польша

11.06-13.06.2016

Международная конференция "Warsztaty doktoranckie WD2016"

40ч

 

2017-2018

Алматы, КазНИТУ

Изучение английского языка, 31,5ч

 

Алматы, КазНИТУ

Семинар по ресурсам Clarivate Analytics для научных исследований 2,5ч

 

Астана, Евразийский Национальный университет им. Л.Н. Гумилева

Финал Республиканского фестиваля инновационных идей «Жастар Отанға»
24ч

 

Алматы, КазНИТУ

Мастер-класс Попова «Бизнес-модель в IT» 16ч

 

2018-2019

Алматы, KazNU Al-Farabi

June 11-14, 2018

TOTAL ENERGY SUMMER SCHOOL COURSE: EXTRA HEAVY CRUDE OIL UPGRADING by Professor Daniel Dumas

72ч.

РК, г.Алматы

ТОО Сименс

01.03 - 30.04. 20018

Технические средства автоматизации производства Siemens

72ч.

Алматы, KazNU Al-Farabi

June 11-14, 2018

TOTAL ENERGY SUMMER SCHOOL COURSE: PETROCHEMICALS and PLASTICS Their very fast development, their sustainability by Professor Robert PELLETIER

72ч.

Место – РК, г.Алматы

ТОО Сименс

01.03 - 14.05. 20018

Программное обеспечение фирмы Siemens

72ч.

РК, г.Алматы

АО Национальный центр повышения квалификации «Өрлеу»

1.10-27.10.2018

Современные педагогические технологии в высших учебных заведениях в рамках обновленного содержания образования

РК, г.Алматы

Bim.kz (Revit certified associate)

01.03 - 30.04. 20018

Fusion 360: essential

72ч.

 

РК, г.Алматы

Bim.kz (Revit certified associate)

01.03 - 14.05. 20018

Revit 2018: essential

72ч.

 

Шет тілдерін білу дағдылары

Текущий уровень владения

Наименование организатора языковых курсов

Срок обучения

Документ об окончании

Объем

обучения в часах

1

Владение казахским языком (В1)

Учебный центр «ALEM», г.Алматы

25.12.2018-10.01.2019

сертификат

320ч

2

Английский язык (С1)

Super english educational centre

Has mastered the Engineering Course

2012-2016

сертификат

320ч ежегодно

 

 

  • Ғылыми еңбектер тізімі (соңғы үш жылда)

Полное

наименование

Ф.И.О. соавторов

Вид публикации (тезис/статья)

Данные об издании (наименование, номер издания, год издания, номер страницы)

В какие базы входит издание*

Цитируемость научной публикации (тезис/статья)

2016/2017уч.год

1

Optyczna metoda diagnostyki gazu syntezowego z biomasy

Sławomir Cięszczyk, Paweł Komada, Oxana Zhirnova, Batyrbek Suleymenov

 

Статья

В издании Kongres Ochrony Środowiska, 2016

Thomson Reuters

 

2

Pomiar temperatury w procesie zgazowania biomasy

Tomasz Zyska, Waldemar Wójcik, Imanbek Baglan, Oxana Zhirnova

Статья

В издании Kongres Ochrony Środowiska, 2016

Thomson Reuters

 

3

A modeling and diagnostics process combined popping of biogas and natural gas to reduction of greenhouse gases

O.V. Zhirnova, S.E. Zhumabek, E.A. Kulakova, A.Z. Toygozhinova

Статья

Международные Сатпаевские чтения «Конкурентоспособность технической науки и образования», посвященные 25-летию Независимости Республики Казахстан, 2016

 

 

4

Моделирование и расчет процесса ректификации бензина с использованием программы MATHLAB

А.А. Тилеубаева, О.В. Жирнова,

А. Б. Жаханов,

Статья

Международные Сатпаевские чтения «Конкурентоспособность технической науки и образования», посвященные 25-летию Независимости Республики Казахстан, 2016

 

 

5

Разработка автоматизированной системы диагностики и управления процессом сжигания биогаза

О.В. Жирнова, Е.А. Кулакова, Б.Т. Иманбек, Н.Соммер

Статья

Научный журнал «Вестник КазНИТУ», 2016

ВАК

 

6

Разработка и исследование математической модели информационно-управляющей системы сжигания биогаза с дискретным регулированием и ее реализация с помощью пакета программ MathLab

О.В. Жирнова, А.А. Тилеубаева, А. Жаханов, С.Жумабек

Статья

Научный журнал «Вестник КазНИТУ», 2016

ВАК

 

7

Up-to-date technologies of fiber bragg gratings production and their critical parameters

Kalizhanova, A.U.,

Kozbakova, A.K.,

Koshaganova G.,

Aitkulov, Z.S.,

Zhirnova, O.V.

Статья

science conference

WD2016

Scopus

 

8

Development of an automated diagnostics and control system for biogas combustion processes

Zhirnova O.V., Kulakova E.A., Zhakhanov A.B., Zhumabek S.E.

Статья

science conference

WD2016

Scopus

 

10

Software application design and 3D modeling for evacuation of people from educational institution 

Amirgaliyev, E.N.,

Kalizhanova, A.U.,

Kozbakova, A.K.,

Koshaganova G.,

Aitkulov, Z.S.,

Zhirnova, O.V.

Статья

Journal of Theoretical and Applied Information Technology

2016. - Vol. 84. - № 1. - P. 133-139

Scopus

 

11

Моделирование, управление и диагностика процесса совместного сжигания биогаза и природного газа для снижения выброса парниковых газов

 

Б.Т. Иманбек,

А.Ж. Тойгожинова,

Ж. Жакипов,

Т. Туриканов

Статья

Вестник Автоматизации. Инженерно-технический журнал. №4 (54), 2016, с.29-30

ISSN 1810-8626

 

IF 0.4 в КазБЦ

 

 

12

Синтез интеллектуальной подсистемы оперативной диагностики турбоагрегатов тепловых электростанций.

Сулейменов Ал.Б., Сулейменов Б.А., Сулейменов Айт.Б.,

Абдигалиев С.К., Акбасов А.

Статья

Вестник Автоматизации. Инженерно-технический журнал. №3 (53), 09.2016, с.15-16

ISSN 1810-8626

 

 

IF 0.4 в КазБЦ

 

13

Разработка системы оптимального управления процессов сжигания биогаза.

Сагадиева А.М., Сулейменов Б.А., Абдигалиев С.К., Акбасов А.

 

Статья

Вестник Автоматизации. Инженерно-технический журнал. №2 (52), 06.2016, с.36-37

ISSN 1810-8626

 

IF 0.4 в КазБЦ

 

 

2017/2018 уч.год

1

Construction of mathematical model the combustion of biogas to reduce greenhouse gas emissions

Suleimenov B.A., Toigozhinova A.Zh., Wojcik W.T

Статья

News of the National Academy of sciences of the Republic of Kazakhstan. Series Geology and technical sciences. №1 (421), Vol.1. p. 177-185, 2017. ISSN 2518-170Х (online)

ISSN 2224-5278 (print) c

Scopus

 

2

Modeling of processes in the zone of corona discharge ionization

Bahtaev Sh., Toigozhinova A.Zh., Wojcik W.T.,

Suleimenov B.A., Koshimbayev Sh.K

Статья

News of the National Academy of sciences of the Republic of Kazakhstan. Series Geology and technical sciences. №1 (421), Vol.1. p. 197-204, 2017. ISSN 2518-170Х (online)

ISSN 2224-5278 (print) Scopus

 

Scopus

 

3

Construction of mathematical model the combustion of biogas to reduce greenhouse gas emissions

Suleimenov B.A., Toigozhinova A.Zh., Wojcik W.T

Статья

News of the National Academy of sciences of the Republic of Kazakhstan. Series Geology and technical sciences. №1 (421), Vol.1. p. 226-235, –Алматы, 2017

ISSN 2518-170Х (online)

ISSN 2224-5278 (print) Scopus

Scopus

 

4

Development of automated installation for air ozonization in the working volume

Bahtaev S.,

Toigozhinova A.Zh., Seytimbetov A.M., Tileubaeva А.А.

Статья

News of the National Academy of sciences of the Republic of Kazakhstan. Series Geology and technical sciences. №6 (420), Vol.6. p. 136-145, –Алматы, 2016.

ISSN 2518-170Х (online)

ISSN 2224-5278 (print) Scopus

 

 

Scopus

 

5

Построение математической модели процессов газификации биомассы

В. Войцик,

Б.Т. Иманбек,

А.Х. Ибраев

Статья

Журнал «Новости науки Казахстана», выпуск 1(131),  с. 67-87, –2017года

АО «НЦНТИ» (ISSN:1560-5655) Импакт-фактор: 0,029

 

 

6

Моделирование процесса озонирования воздуха в рабочем объеме при сжигании биогаза

Ш.А. Бахтаев,

А.Ж. Тойгожинова,

W. Wojcik,

Б.А. Сулейменов,

Ш.К. Кошимбаев

Статья

Высшая школа Казахстана. Международное научно-педагогическое издание №1(1), с. 280-289, – Алматы 2017.

ISSN 1560-1749

 

 

7

Построение математической модели процессов сжигания биогаза

Б.А. Сулейменов,

А.Ж. Тойгожинова,

W. Wojcik,

Т.А. Сандибеков

Статья

Высшая школа Казахстана. Международное научно-педагогическое издание №1(1), с. 267-279, – Алматы 2017.

ISSN 1560-1749

 

 

8

Development of an automated diagnostics and control system for biogas combustion processes

Oxana Zhirnova

Статья

Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska

ISSN: 2083-0157 | E-ISSN: 2391-6761 | ICV: 100,00 (2018) | MNiSW: 7

 Published: 2017-12-21

DOI: 10.5604/01.3001.0010.7241

GICID: 01.3001.0010.7241

Issue: IAPGOŚ 2017; 7 (4): 15-19

 

 

 

9

Synthesis of intellectual subsystems of dynamic diagnosis of the condition of turbine units thermal power

 

Alibek Suleimenov,   Batyrbek Suleimenov,   Oxana Zhirnova,   Aituar Suleimenov   

Статья

Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska

ISSN: 2083-0157 | E-ISSN: 2391-6761 | ICV: 100,00 (2018) | MNiSW: 7

IAPGOŚ 2017; 7 (2): 40-43;

DOI: 10.5604/01.3001.0010.4836 

 

 

2018/2019 уч.год

1

Synthesis of the equipment health management system of the turbine units' of thermal power stations

Batyrbek A. Suleimenov

Laura A. Sugurova

Alibek B. Suleimenov

Aituar B. Suleimenov

Oxana V. Zhirnova

 

Статья

Mechanics and Industry 19(2):209

Jan 2018

DOI: 10.1051/meca/2017056

ISBN: 2257-7777

RG Journal Impact: 0.30

Scopus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

×
Stay Informed

When you subscribe to the blog, we will send you an e-mail when there are new updates on the site so you wouldn't miss them.

Autobiography
Инновационный ПРОЕКТ: КУРС «Академия Успеха и Долг...