Ы

Ф И О

Членство
Ыдырыс Серикбай Садуакасулы академик
Ынтыкбаев Ардак Кабыкенович академик
Ысмагул Роза Сапабековна член-корр.