Қазыбек Гүлмира Құдайбергенқызы

Өмірбаян

  • Font size: Larger Smaller
  • Hits: 5341
  • 0 Comments
  • Subscribe to this entry
  • Print

Қазыбек Гүлмира Құдайбергенқызы  1968 жылы Алматы облысы Жамбыл ауданында дүниеге келген.

 

Қазыбек Гүлмира Құдайбергенқызы  1985 жылы Алматы қаласындағы С.М. Киров атындағы №12 қазақ орта мектебін бітірген. 1985-1990 жылдары әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің  филология факультетінің студенті. Филология факультетін үздік аяқтағаннан кейін бірден оқытушылық қызметке қалдырылды. 1996 жылы мерзімді баспасөзде жарияланған ғылыми мақалалары үшін ең жас ғалым ретінде Халықаралық Жамбыл сыйлығының лауреаты атағына ие болды. 1999 жылы  “А.В.Васильев – қазақ ауыз әдебиетін жинаушы, жариялаушы және зерттеуші” деген тақырыпта кандидаттық диссертация қорғады. 2002-2004 оқу жылдары талантты жас ғалымдарға тағайындалатын Мемлекеттік стипендияның иегері.

Ғылыми зерттеулері мен оқу-әдістемелік жұмыстарының негізгі бағыттары – ауыз әдебиеті мәселелері мен аударма тарихының теориясы мен тәжірибесі. Г.Қ.Қазыбек төрт  сегіз құралының, жеті  әдістемелік құралдың, бес типтік бағдарламаның авторы. Оның жүзден астам  ғылыми мақалалары жарық көрген.

1999 жылы “Теоретические проблемы художественного перевода” атты оқу құралы , 2001 жылы профессор Қ.Алпысбаевпен бірге “Қазақ аудармасының теориясы мен тәжірибесі” атты оқу құралын шығарды. 1990 жылдан факультет студенттерінің педагогикалық тәжірибесіне жетекшілік жасайды. Алматы қаласындағы М. Базарбаев атындағы №138 гимназиясының әкімшілігі тарапынан студенттердің практикасын шебер ұйымдастырғаны үшін бірнеше рет мақтау қағазымен марапатталды. Факультеттің қоғамдық істеріне белсене араласады.

2003 жылы Г.Қ.Қазыбектің жетекшілігімен дайындалған студенттердің ғылыми жобалары  студенттерің республикалық ғылыми-теориялық конференцияларында бірінші және екінші орындарды иеленді. ЮНЕСКО-ның ұйымдастыруымен өткен “Абай оқулары” және “Әуезов оқуларына” қатысты.

1996-2001 жылдары факультеттегі кәсіподақ  қоғамының және әдістемелік кеңестің  белсенді мүшесі. 2002-2003 жылдары студенттердің ғылыми жұмыстарының төрайымы қызметін атқарды.

2003-2013 жылдар аралығында филология, әдебиеттану және әлем тілдері  факультеті деканының оқу ісі  және әдістемелік жұмыстары   жөніндегі орынбасары қызметін атқарды. 2013-2014 жылдары факультет деканы қызметін атқарды.

2015 жылдан бастап шетел филологиясы және аударма ісі кафедрасында профессор қызметін атқарады.

Last modified on
0

Қазыбек Гүлмира Құдайбергенқызы окончила в 1985 году казахскую среднюю школу №12 имени С.М.Кирова города Алматы. С 1985 по 1990 годы была студенткой Казахского государственного университета имени С.М.Кирова. После окончания филологического факультета на отлично была оставлена в качестве преподавателя. В 1996 году стала лауреатом Международной премии имени Жамбыла в качестве самого молодого ученого. В 1999 году защитила кандидатскую диссертацию на тему «А.В.Васильев – собиратель, издатель и исследователь казахского устного творчества». В 2002-2004 учебных годах обладатель Государственной стипендии талантливых молодых ученых.

Основное направление научных исследований и учебно-методической работы – вопросы устного творчества и теория и практика истории перевода. Г.К.Казыбек автор монографии, восьми учебных пособий, пяти хрестоматий, шести методических разработок, пяти типовых программ и более ста научных статей.

В 1999 году опубликовала учебное пособие “Теоретические проблемы художественного перевода”, а в 2001 году вместе с профессором К.Алпысбаевым учебное пособие «Теория и практика казахского перевода». А также опубликовала учебные пособия: «Введение в переводоведение», «Практика худождественного перевода», «Теория художественного перевода», «Особенности литературного перевода», «Введение в специальность» и шесть хрестоматий. В 2003 году выпустила монографию «А.В.Васильев – исследователь народного творчества». Г.Қ.Қазыбек читает лекции и проводит семинарские занятия по такой дисциплине, как «Теория и практика художественного перевода».

С 1990 года руководит педагогической практикой студентов факультета.

С 1996 по 2001 годы активный член профсоюзной организации и методического совета факультета.

В 2002-2003 годах была председателем научно-исследовательской работы студентов.

С 2003 – 2013 гг. заместитель декана факультета по учебной  и воспитательной работе.

2013-2014 гг. декан факультета филологии, литературоведения и мировых языков. 

С 2015 года профессор кафедры иностранной филологии и переводческого дела.

Comments

  • No comments made yet. Be the first to submit a comment

Leave your comment

Guest Saturday, 01 April 2023