Айтжанов Батырбек Досхожаевич

Өмірбаян

 • Font size: Larger Smaller
 • Hits: 3936
 • 0 Comments
 • Subscribe to this entry
 • Print

Айтжанов Батырбек Досхожаұлы

Туған күні, айы, жылы және туған жері

13.02.1956 жылы Оңтүстік Қазақстан облысы, Мақта – Арал ауданы, Ворошилов атындағы ұжымшарда туылған.

 Мектеп бітірген жері. 1972 жылы Қызылорда облысы, Жаңақорған ауданы, «КПСС-тің 23 съезі» атындағы кеңшарда № 168 орта мектепті бітірген.

Ғылыми атақтары мен дәрежелері.

Ветеринария ғылымдарының кандидаты ВАК СССР, 9.10.1986 жыл.

Доцент, ВАК КМ РК, 15.06.1994 жыл.

Ветеринария ғылымдарының докторы, Комитет МОН РК, 28.05.2010 жыл.

Профессор, Комитет МОН РК 13.12.2011 жыл.

Қазақстан Ұлттық жаратылыстану ғылымдары академиясының корреспондент мүшесі, 24.05.2012жыл.

Қазақстан Ұлттық жаратылыстану ғылымдары академиясының және Халықаралық ақпараттандыру академиясының академигі,2013жыл. Қазақстан Республикасы Журналистер Одағының мүшесі.

 

Алматы зооветинститутын 1978 жылы ветеринария мамандығы бойынша бітірген.

Қызмет істеген жерлері:

1980 – 1989 жылдар аралығында Қазақ ғылыми – зерттеу малдәрігерлік  институтындағы аспирантураның күндізгі бөлімін бітіргеннен кейін, аталған институтта кіші және аға ғылыми қызметкер болды.

1989 – 1995 жылдар аралығында Алматы зоотехникалық - малдәдігерлік институтында алғашқыда ассистент, аға оқытушы, доцент қызметін атқарды.

1995 – 2003 жылдар аралығында Еңбек Қызыл Ту Орденді Республикалық Мемлекеттік кәсіпорын Алматы Биокомбинатында алғашқыда кәсіпорынның ғылыми – өндірістік мәселелер жөніндегі орынбасары, соңынан бас директоры болды.

2003-2013 жылдар аралығында Қазақ Ұлттық аграрлық университетінің доценті,  профессоры, кафедра меңгерушісі қызметін атқарды.

2014 жылдың басынан бастап ҚР Ауылшаруашылығы Министірлігі Ветеринариялық  бақылау және қадағалау Комитетінің «Ветеринария бойынша Ұлттық референттік орталық» Республикалық Мемлекеттік Кәсіпорны Алматы филиалының директоры.

Негізгі ғылыми бағыты, ашқан жаңалықтары мен өнертабыстары:

Ғалымның ғылыми еңбектері ауылшаруашылығы жануарларының арасында кеңінен таралған қарасан және топалаң ауруларының эпизоотологиясы, диагностикасы және алдын алуға арналған. Осы мақсаттар үшін қолданылатын биопрепараттардың технологиясын жетілдіріп, оны биологиялық өндіріске енгізген. Биологиялық кәсіпорында әзірленген биопрепараттар еліміздің шаруашылықтарында қолданыс тапқан. Биопрепараттарды өндіріске енгізу барысында авторлармен бірлестікте 3 нормативті – техникалық құжат әзірленіп, 19 өнертабысқа патент, алдын ала патент және авторлық куәлік алынған.

Марапатталуы:

-2001 жылы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің “Құрмет грамотасымен” марапатталды.

-Ғылым мен техниканың дамуына ерекше үлес қосқаны үшін 2010 жылы  ғалымдар мен мамандарға  арналған Мемлекеттік ғылыми стипендияның иегері атанды.

-2010 жылы “Жоғарғы оқу орнының үздік оқытушысы” Мемлекттік грантын жеңіп алды.

-2011 жылы Францияның “СИРАД” ғылыми – зерттеу орталығында білімін жетілдіріп, сертификат алды.

-Қазақстан Республикасы Журналистер Одағының мүшесі.

-Республикалық ғылыми – практикалық қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде шығатын “Ветеринария” журналының редакциялық Кеңес мүшесі және Қазақ тілі бөлімінің редакторы.

-Республикалық ғылыми – практикалық “Қазақстанның ғылымы мен өмірі” журналының редакциялық Кеңес мүшесі.

-Академик А.И.Бараев атындағы сыйлықты тағайындау жөніндегі конкурс комиссиясының мүшесі.

Автордың басшылығымен 2006 жылы елімізде тұңғыш рет қазақ тілінде “Фармакология” пәнінен оқулық басылып шығып, оқулыққа ҚР Білім және ғылым министрлігінің грифі берілді. Оқулық 2011 жылы Қазақстан Республикасының 20 жылдығына орай толықтырылып, өңделіп 520 бет болып қайта жарық көрді. Сонымен бірге, 2010 жылы ғалымның авторлармен бірлесе жазған “Токсикология” және “Жануарлар ішкі аурулары”, “Жануарлар ауруларының клиникалық диагностикасы” атты тағы да 3 оқулығына ҚР Білім және ғылым министрлігінің грифі берілді.

Докторлық диссертациясының тақырыбы: “Топалаңның алдын алу және балау мақсатында өндірілетін биопрепараттардың нәтижелігін жетілдіру жолдары”.

Ғылыми еңбектері: Ғалым 150- ден  астам ғылыми жұмыстардың авторы, оның ішінде 3 нормативті – техникалық құжат, 20 оқулық, оқу құралы және оқу – әдістемелік құралдар, 19 топалаң, қарасан, құтырық тәрізді стратегиялық маңызы бар ауруларға қарсы өндірістік негізде вакцина әзірлеу технологиясы бойынша алынған патент, алдын ала патент және куәліктер.

Ең басты ғылыми еңбектерінің тізімі:

 1. Жануарлардың топалаң ауруына қарсы 55 ВНИИВВ и М штаммынан вакцина жасау технологиясының кейбір мәселелері. Жаршы, 2006, № 7, 49 – 51 бет.
 2. Әртүрлі қоректік ортада өсіріліп әзірленген 55 ВНИИВВ и М штаммынан жасалған топалаң ауруына қарсы вакцинаның салыстырмалы түрдегі иммуногендік қасиеті. Ізденістер, нәтижелер, 2006, №2, 225 – 227 беттер.
 3. Топалаң ауруы қоздырғышының спорасы және оның вакцина әзірлеудегі маңызы. Жаршы, 2006, №12, 46 – 49 беттер.
 4. Әртүрлі жануарлар арасындағы топалаң індетінің эпизоотологиялық

ерекшеліктері. Ізденістер, нәтижелер, 2007, №3, 103 – 106 беттер

 1. Топалаң туралы түсінік және онымен күресу шаралары жөнінен ұсыныстар.

Алматы, 2009, “S - Принт” баспасы – 17 бет.

 

Last modified on
0

Фамилия, имя, отчество:

Айтжанов Батырбек Досхожаевич

Дата и место рождения:

13 февраля 1956 года, колхоз им. Ворошилова, Махта-Аральского района, Чимкентской области

Ученая степень и ученое звание:

Кандидат ветеринарных наук ВАК СССР, 9.10.1986 г.

Доцент, ВАК КМ РК, 15.06.1994 г.

Доктор ветеринарных наук, Комитет МОН РК, 28.05.2010 г.

Профессор, Комитет МОН РК 13.12.2011 г.

Академик Казахстанской Национальной академии естественных наук и Международной академии информатизаци, 2013 г. Член Союза Журналистов РК.

Название окончившего учебного заведения:

В 1978 году окончил Алматинский зооветеринарный институт по специальности -   Ветеринария.

Основное место работы:

1980-1989  годы. После окончания очной аспирантуры при Казахском научно – исследовательском  ветеринарном  институте ВО ВАСХНИЛ, работал младшим, затем старшим научным сотрудником. 

1989 – 1995 годы. В Алматинском Ордена Трудового Красного Знамени зооветеринарном институте работал ассистентом, затем старшим преподавателем и доцентом.

1995 – 2003 годы. Работал в РГП Ордена Трудового Красного Знамени Алматинском Биокомбинате сначала заместителем директора  по научно – производственным разработкам, затем Генеральным  директором.

2003-2013 годы. Работал в Казахском Национальном аграрном университете доцентом, профессором кафедры, затем заведующим кафедры.

С 2014 года по настоящее время работаю директором Алматинского филиала «Национальный референтный центр по ветеринарии» МСХ РК.

Основные направления научных исследований:

Основные направления научных исследований посвящены диагностике, профилактике и производству биопрепаратов против особо опасных антропозоонозных инфекций, общих для людей и животных, таких как сибирская язва, бруцеллез, туберкулез. Для этой цели усовершенствованы технология изготовления биопрепаратов, которые внедрены в биологическую промышленность. В ходе разработки и внедрения биопрепаратов в биологическую промышленность в соавторстве подготовлены 3 нормативно-технических документа и 20 предпатентов, патентов и авторских свидетельств.

Опубликовано более 150 научных статей. В соавторстве выпущены 20 учебников, учебных пособий, типовых учебных программ и электронный учебник. Из них на 4 учебника присвоен гриф МОН РК.

 

Государственные награды и почетные звании:

- В 2001 году награжден «Почетный Грамотой» МОН РК.

- В 2008 году за выдающийся вклад в развитие науки, техники присуждена Государственная научная степендия для ученых и специалистов.

- В 2010 году выиграл Государственный грант “Лучший преподователь ВУЗа”.

- В 2011 году во Франции в научно – производственном центре “СИРАД” прошел стажировку и получил  сертификат.

- Член  Союза журналистов Республики Казахстан.

- Член редакционной коллегии и редактор казахского отдела Республиканского научно – прозводственного журнала “Ветеринария”, издающимся на казахском, русском и англиском языках.

- Член редакционной коллегии Республиканского научно – практического журнала «Наука и жизнь Казахстана».

Тема докторской  диссертации: “Пути повышения эффективности биопрепаратов, применяемых для диагностики и профилактики Сибирской язвы”.

Научные труды: Опубликовано более 150 научных статей. В соавторстве выпущены 20 учебников, учебных пособий, типовых учебных программ и электронный учебник. Из них на 4 учебника присвоен гриф МОН РК. Получено 20 патентов, предварительных патентов и авторских свидетельств.

Основные научные труды:

 1. АС №38535. Предпатент №13778. Способ получения вакцины против сибирской язвы животных //Айтжанов Б.Д., М.Т.Велямов, С.М.Абабков, Б.Ф.Керимжанова//- г.Астана, 2002
 2. Предпатент. №13392. Способ получения вакцины против бешенства животных //Айтжанов Б.Д., М.Т.Велямов, С.М.Абабков, В.А.Головинов// -  Алматы, 2002
 3. Изобретения. №13639. Способ получения живой вакцины против сальмонеллезного  аборта кобыл //Айтжанов Б.Д.,  Б.А.Матвиенко, Н.Н.Егорова, С.М.Абабков, М.Т.Велямов, В.А.Головинов// -  Алматы, 2002
 4. Изобретения. №14293. Способ получения поливалентной вакцины против брадзота, инфекционной энтеротоксемии, злокачественного отека овец и дизентерии ягнят //Айтжанов Б.Д., М.Т.Велямов, С.М.Абабков, Б.Ф.Керимжанова// -  Алматы, 2002
 5. Изобретения. №15487. Способ получения концентрированной гидроокись – алюминиевой формол – вакцины против эмфизематозного карбункула крупного рогатого скота и овец. //Айтжанов Б.Д., М.Т.Велямов, С.М.Абабков// - Алматы, 2002
 6. Изобретения. №14641. Способ изготовления вакцины против пастереллеза крупного рогатого скота, буйволов и овец. //Айтжанов Б.Д., С.М.Абабков, М.Т.Велямов// - Алматы, 2003
 7. Изобретения. №21258. Вакцины против сибирской язвы животных «Антраксвакс» и способ ее получения. //Ахмедсадыков Н.Н., Айтжанов Б.Д., Хусаинов Д.М., Иванов Н.П.// - Алматы, 2006
 8. ТУ 640РК00482536-РГП-06-99. Вакцина против сибирской язвы животных из штамма 55 ВНИИВВиМ жидкая //Айтжанов Б.Д., М.Т.Велямов, С.М.Абабков, Б.Ф.Керимжанова. - Алматы,1999.
 9. ТУ 75 00РК 38661483 ТОО-09-2002. Антиген сибиреязвенный бактерийный стандартный для реакции преципитации // Ахметсадыков Н.Н., Иванов Н.П., Шабдарбаева Г.С., Айтжанов Б.Д. -  Алматы, 2002.

 

Домашнии адрес: г. Алматы, мкр. Таугуль-3, ул. Н. Шайкенова 51.

Номер телефонов: дом.239-13-30, раб. 233-37-75, моб. 8701-113-41- 14,    batirdos@mail.ru, afnrcv@mail.ru 

Увлечения: Автомобили, чтение, стихи, футбол, бильярд.

Личные качества: Ответственный, исполнительный, коммуникабельный, пунктуальный, активный.

Comments

 • No comments made yet. Be the first to submit a comment

Leave your comment

Guest Saturday, 26 November 2022