Блоги членов МАИН

Ғылымға ыждағаттылық керек дегенді жиі айтамыз. Ал сол тәжірибені басынан өткізген ғалымның бірі марқұм Сұлукен Рахмадиева еді. Ол отандық фармацевтиканы дамытуға зор еңбек сіңірген еді. Бір өзі 45 түрлі дәрі жасап шықты.
Last modified on
Hits: 555
0
Жылқыға мінсек айбарланып, айдарымыздан жел есіп шыға келетін халықпыз. Өр мінезімізді кейде осы бір пырақты жануарға теліп, ұлттық болмысымызды да содан іздейтініміз ақиқат. Бұл құдірет – қазақтың қанына сіңген құндылық. Ат тұяғымен сақталып қалған Ұлы дала төсінде жылқы малын көбейту, оның өнімділігін арттыруға біздің ғалымдар қандай жоба-жос­парлар дайындап отыр? Бұл іске мемлекеттің қызығушылығы бар ма? С.Торайғыров университетінің қауымдастырылған профессоры, Халықаралық ақпараттандыру академиясының академигі, ауыл шаруашылығы ғылымдарының кандидаты, белгілі жылқытанушы Төлеген Асанбаевпен осы тақырыпта әңгіме өрбіттік.
 
Last modified on
Hits: 629
0

 Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич!

 Я, как патриот своей страны обращаюсь  Вам, как Главе государства с конкретными предложениями по совершенствованию системы государственного управления и устранению предпосылок коррупции. Мои предложения исходят из собственного опыта. Более 30 лет я работал в системе экономики и финансов. Был председателем комитета по госимуществу и приватизации Жайрем-Атасуйской СЭЗ, заместителем Карагандинского филиала Агентства по реорганизации, ликвидации и реабилитации предприятий Минфина РК, руководителем областного управления по государственным активам. Являясь магистром экономических наук, защитивший диссертацию по управлению государственными активами, полагаю необходимым:

Last modified on
Hits: 571
0

В ближайщие 7 лет нам всем вместе с Главой государства предстоит многое сделать. Это зависит от людей – патриотов своей страны, от наших новых идей, новых подходов. Борьба с коррупцией – одна из основных задач государственной политики.

Last modified on
Hits: 598
0

В своем последнем Послании народу Казахстана «Новый Казахстан: Путь обновления и модернизации» Касым-Жомартом Кемелевичем Токаевым была поставлена задача по воплощению в жизнь ключевой формулы нашего государственного строительства – «Сильный Президент – влиятельный Парламент – подотчетное Правительство».

Last modified on
Hits: 616
0