Толемисова Арай Магауияновна

Өмірбаян

  • Font size: Larger Smaller
  • Hits: 402
  • 0 Comments
  • Subscribe to this entry
  • Print

Толемисова Арай Магауияновна, Алматы қаласында 1970 жылы наурыздың 28-ші жұлдызында дүниеге келген, ұлтым қазақ.

Семей облысы, Урджар ауданынның Абай атындағы орта мектебін 1987 жылы аяқтадым.

Мектеп бітірген соң Қарағанды мемлекеттік медиицналық институтқа санитария-гигиена факультетіне оқуға түстім.

Институтты сәтті аяқтағаннан соң сол инститтың  жалпы гигиена кафедрасыда аға лаборант қызметінде жұмысқа қалдырылдым, 3 айдан соң ассистент қызметіне ауыстырылдым.

Аймақтық патология ғылыми-зерттеу институтында (қазыргі таңда Гигиена және эпидемиологи Ғылыми орталығы) 1995 жылдан бастап 1998 жылға дейін аспирантурада күндізгі бөлімде оқыдым. Оқып жүріп әуе көлігі СЭҚ санитарлы дәрігер қызметін атқардым.

Алматы мемлекеттік дәрігерлерді қайта даярлау институтында 1998 жылдан бастап 2001 жылға дейін жалпы гигиена кафедрасында ассистент,одан кеәін доцент қызметінде жұмыс атқардым.

Атырау қаласының нефть және газ институтында 2001 жылдан бастап 2003 дейін қолданбалы экология және балық шаруашылығы кафедрасында бастапқыда доцент қызметінде, одан кейін 2002 жылдан бастап профессор қызметін атқардым. Осы жылы қызмет атқарған институттың академиялық профессоры атағына ие болдым.

С.Д.Асфендиярова Қазақ ұлттық медицина университетінде 2003 жылдан бастап 2006 жылға жалпы гигиена және экология кафедрасында доцент қызметін атқардым.

Алматы мемлекеттік дәрігерлерді қайта даярлау институтында 2006 жылдың қазан айынан жұмысымды жалғастырдым, 2008 жылдың сәуір айынан гигиена және медициналық экология кафедрасында доцент қызметінде, 2010 жылдың қараша айына дейін аспирантура, резидентура, магистратура және докторантура бөлімінің меңгерушісі қызметінде, ал осы жылдың қараша айынан бастап 2011 жылдың желтоқсанына дейін оқу-әдістемелік жұмысы бойынша проректоры қызметін атқардым.

2012 жылдың қаңтарында С.Д.Асфендиярова Қазақ ұлттық медицина университетінде Үздіксіз білім беру орталығында (қазыргі таңда – Дипломнан кейінгі білім институты) гигиена және медициналық экология кафедрасын ұйымдастырдым.

2016 жылы өзімнің жеке Халықаралық дипломнан кейінгі білім беру институтын аштым. 2021 жылдың ақпан айынан бастап Ғылыми-зерттеу Халықаралық дипломнан кейінгі білім беру институты болып өзгертілді. Бүгінгі күнге дейін осы институттың ректоры қызметін атқарып келемін. Онымен қатар, «LifeMed Holding» және профессорлық ұжым кеңес беретін Клиника «МИПО» компанияларының негізін қалаушысы, директорымын

 

14.00.07. – Гигиена мамандығы бойынша 1999 жылы кандидаттық диссертациямды «Мышьяк пен кадмийдің біріккен әрекеті және сульфат ионының қорғаныш рөлі». 2001 жылы доцент дәрежесін алдым.

2009 жылы докторлық диссертациямды (14.00.07. – Гигиена) «Экологиялық қолайсыз елді мекендердегі балалар мен жасөспірімдердің дене бітімдерінің даму ерекшеліктері» тақырыбына қорғадым, ал 2010 жылы профессор атағымен марапатталдым. Менің қолдауыммен ғылым кандидаты ғылыми дәрежесінде 3 оқушым диссертацияларын дайындап сәтті қорғап шықты. 

«Жалпы гигиена» және «Денсаулық сақтауды ұйымдастыру» мамандықтары бойынша жоғарғы категория мен маман сертификаты бар.

Мен 120-дан астам ғылыми және ғылыми-әдістемелік жұмыстардың, оның ішінде 2 монографияның, 12 әдістемелік нұсқаулардың, ғылыми мақалалардың авторымын. «Гигиена және эпидемиология» мамандығы бойынша мамандардың біліктілігін арттыруды және қайта даярлауды жүзеге асыратын ұйымдар үшін ЖСДО және қосымша білім берудің типтік бағдарламаларын дайындауға қатысты.

«Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау саласын реформалау мен дамытудың 2005-2006 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасына» сәйкес санитарлық-эпидемиологиялық сараптама орталықтарының қызметін ұйымдастыруға, денсаулық сақтауды қамтамасыз ету саласындағы нормативтік құқықтық актілерді үйлестіруге қатысты. халықтың санитарлық-эпидемиологиялық салауаттылығы және ДСҰ талаптарына сәйкес техникалық реттеу

Награждена значком «Денсаулық сақтау ісінің үздігі», Почетными Грамотами Министра здравоохранения РК, АГИУВ, КазНМУ, профсоюза. Медаль «Қазақстан Республикасы халқының денсаулық сақтау ісіне сіңірген айрықша еңбегі үшін». Медаль «Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау ісінің үздігі». (Отличник здравоохранения, 2010). Медаль «Қазақстан Республикасы халқының денсаулық сақтау ісіне сіңірген айрықша еңбегі үшін». Звание «Золотой кафедры России» присужденной Президиум Российской академии естествознания (2013г.). Нагрудный знак «Почетный гражданин стран таможенного союза» (2015) Международный организационный комитет по общественным наградам и званиям. Медаль «Еңбек қайраткері (2016). Нагрудной знак «Алтын дәрігер» (2020). Нагрудной знак «Верность профессии» (2020). Медаль «Чуткое сердце» (2020). Орден «Гиппократ» (2021). Медаль «Ереулі еңбегі үшін» (2021). «Лучшие женщины Казахстана» (2021)

Мен басқаратын Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру институтының гигиена және эпидемиология кафедрасында мемлекеттік және орыс тілдерінде оқу-әдістемелік құжаттаманы әзірлеу және оның қызметін қамтамасыз ету бойынша ауқымды жұмыстар атқарылды.

Мен бірлескен авторлықта тағы да «Гигиена және эпидемиология» мамандығы бойынша 30-дан астам тармаққа арналған UMCS толық жинағын құрастырдым.

Кәсіби міндеттерімен қатар АМДБЖИ және ДКИ қоғамдық өміріне де белсене араластым. 2009-2010 жылдары АМДБЖИ профсоюз төрайымы болдым. 2021 жылы Іскер әйелдер Ассосиациясының төрайымының орынбасары қызметін атқардым, бүгінгі күнге дейін осы ассоцияацияның мүшісі болып табыламын. Алматы қаласы Бостандық ауданы бойынша қоғамдық кеңестің мүшнесі болып сайландым.

Қазақ тілі мен орыс тілін және компьютерлік техниканы жетік меңгергенмін.

Отбасымда қызымды тәрбиелеп отырмын.

 

 

Last modified on
0

Толемисова Арай Магауияновна, родилась 28 марта 1970 года в г.Алматы, по национальности казашка.

В 1987 году окончила среднюю школу имени Абая в Урджарском районе Семипалатинской области.

После окончания школы поступила в Карагандинский государственный медицинский институт на санитарно-гигиенический факультет. После успешного окончания института была оставлена на кафедре общей гигиены этого же института на должности старшего лаборанта, далее, через 3 месяца, заняла должность ассистента.

С 1995 по 1998 годы училась в очной аспирантуре в Научно-исследовательском институте краевой патологии (в настоящее время - НЦ гигиены и эпидемиологии). Во время аспирантуры работала санитарным врачом по гигиене труда в СЭС на воздушном транспорте.

С 1998 по 2001 годы занимала должность ассистента, затем доцента кафедры общей гигиены Алматинского государственного института усовершенствования врачей.

С 2001 по сентябрь 2003 года работала в Атырауском институте нефти и газа на кафедре прикладной экологии и рыбного хозяйства вначале в должности доцента, затем с 2002 года - профессора кафедры. В этом же году получила звание академического профессора того же института.

С 2003 по сентябрь 2006 года работала в Казахском Национальном медицинском университете им С.Д.Асфендиярова на кафедре общей гигиены и экологии в должности доцента.

С октября 2006 года продолжила работу в АГИУВ, где до апреля 2008 года работала доцентом кафедры гигиены и медицинской экологии АГИУВ, затем до ноября 2010 года - заведующей отделом аспирантуры, резидентуры, магистратуры и докторантуры, а с ноября 2010 года по декабрь 2011 год - проректором по учебно-методической работе. В январе 2012 года организовала кафедру гигиены и медицинской экологии Центра непрерывного образования (в последующем – Института последипломного образования) при КазНМУ им С.Д.Асфендиярова. В январе 2016 года открыла частный Международный институт последипломного образования, который в 2021 году в феврале переименовала как Научно-исследовательский Международный институт последипломного образования. По настоящее время являюсь ректором данного института. А также, являюсь учредителем и директором компании «LifeMed Holding» и основателем Клиники «МИПО» где проводят консультацию профессорский состав.

В 1999 году защитила кандидатскую диссертацию на тему «Комбинированное действие мышьяка и кадмия и протективная роль сульфат- иона» по специальности 14.00.07.- Гигиена. В 2001 году получила звание доцента.

В 2009 году защитила докторскую диссертацию на тему: «Физическое развитие детей и подростков как индикатор экологического состояния территории населенных пунктов» (14.00.07.- Гигиена), а в 2010 году была удостоена звания профессора. Имею 3-х учеников, которые под моим руководством подготовили и успешно защитили диссертации на соискание ученой степени кандидата наук.

Имею высшую категорию и сертификат специалиста по «Общей гигиене» и «Организации здравоохранения». Повышала свой профессиональный уровень на различных циклах.

Являюсь автором свыше 120 научных и научно-методических трудов, в том числе, 2 монографий, 12 методических рекомендаций, научных статей. Участвовала в составлении ГСДО и типовых программ дополнительного образования для организаций, осуществляющих повышение квалификации и переподготовку специалистов по специальности «Гигиена и эпидемиология».  Была задействована в работе по организации деятельности Центров санитарно-эпидемиологической экспертизы в соответствии с «Государственной программой реформирования и развития здравоохранения Республики Казахстан на 2005-2006гг.», гармонизации нормативных правовых актов в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и технического регулирования в соответствии с требованиями ВТО.

Награждена значком «Денсаулық сақтау ісінің үздігі», Почетными Грамотами Министра здравоохранения РК, АГИУВ, КазНМУ, профсоюза. Медаль «Қазақстан Республикасы халқының денсаулық сақтау ісіне сіңірген айрықша еңбегі үшін». Медаль «Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау ісінің үздігі». (Отличник здравоохранения, 2010). Медаль «Қазақстан Республикасы халқының денсаулық сақтау ісіне сіңірген айрықша еңбегі үшін». Звание «Золотой кафедры России» присужденной Президиум Российской академии естествознания (2013г.). Нагрудный знак «Почетный гражданин стран таможенного союза» (2015) Международный организационный комитет по общественным наградам и званиям. Медаль «Еңбек қайраткері (2016). Нагрудной знак «Алтын дәрігер» (2020). Нагрудной знак «Верность профессии» (2020). Медаль «Чуткое сердце» (2020). Орден «Гиппократ» (2021). Медаль «Ереулі еңбегі үшін» (2021). «Лучшие женщины Казахстана» (2021)

Большой объем работы выполнен на возглавляемой мною кафедре гигиены и эпидемиологии ИПО по разработке и обеспечению деятельности кафедры учебно-методической документации на государственном и русском языках. Мною, в соавторстве вновь составлен полный комплекс УМКС по более чем 30 наименованиям, тем по специальности «Гигиена и эпидемиология».

Помимо профессиональных обязанностей, активно участвовала и в общественной жизни АГИУВ и ИПО.  В 2009-2010 гг. была председателем профкома АГИУВ. Была заместителем председателя Ассоциации деловых женщин в 2021 году, по сегодняшний день являюсь членом данной ассоциации. Избрана членом общественного совета Бостандыкского района города Алматы.

Свободно владею казахским и русским языками, компьютерной техникой.

В семье воспитываю дочь.

Comments

  • No comments made yet. Be the first to submit a comment

Leave your comment

Guest Thursday, 28 September 2023