Events Calendar

Форсайт GreenTech
From Tuesday 19 September 2023 -  08:00am
To Friday 22 September 2023 - 05:00pm
Hits : 1847

Құрметті ғалымдар мен эксперттер! Сіздерді 19-22 қыркүйек аралығында өтетін GreenTech форсайтына қатысуға шақырамын.

ЖЭК: 19 қыркүйек.   
Таза көлік: 20 қыркүйек.
Қалдықтарды басқару: 21 қыркүйек.
Су ресурстарын басқару: 22 қыркүйек.

Технологиялық форсайттың негізгі мақсаты - Елдің тұрақты дамуы үшін қажетті шарт болып табылатын негізгі экологиялық қауіпсіз технологияларды, өнімдер мен қызметтерді анықтау.
Форсайт ол тек қана ғылыми шара болмай, өте қызықты нетворкинг. Бір-біріміз ой-пікірлерімізбен алмасып, бірлесіп ортақ шешімге келеміз.

Қалған сұрақтар бойынша 87078434787 Дәмелі - нөмеріне хабарласуыңыз болады

Тіркеу сілтемесі https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdiukCir2jrs4m5HCQJkQwXfoMgBkDa-mBQdqutK0oQl4FVbw/viewform

 

Уважаемые ученые и эксперты! Приглашаю вас принять участие в форсайте GreenTech, который пройдет с 19 по 22 сентября.

ВИЭ: 19 сентября.
Чистый транспорт: 20 сентября.
Управление отходами: 21 сентября.
Управление водными ресурсами: 22 сентября.

Основная цель технологического форсайта-определить основные экологически безопасные технологии, продукты и услуги, которые являются необходимым условием устойчивого развития страны.

Форсайт это не просто научное мероприятие, а очень интересный нетворкинг. Мы обмениваемся мнениями друг с другом и вместе приходим к общему решению.

По остальным вопросам обращаться по номеру- 87078434787 Дәмелі

Регистрация по ссылке https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdiukCir2jrs4m5HCQJkQwXfoMgBkDa-mBQdqutK0oQl4FVbw/viewform