Мадалиев Курмангазы Нурмаганбетович

Өмірбаян

 • Font size: Larger Smaller
 • Hits: 7026
 • 0 Comments
 • Subscribe to this entry
 • Print

Мадалиев Кұрманғазы Нұрмағанбетұлы

Жеке мәлімет

 • Туған күні: 10 мауысым 1960 жыл
 • Отбасы жағдайы: отбасы кұрған, 3 бала

Білімі

1977 – 1983   Алматы мемлекеттік медицина институты, мамандық – дәрігерлік іс. Үздік диплом

1983 - 1984   А.Н.Сызғанов атындағы Клиникалық және эксперименталдық хирургия ҚазҒЗИ негізінде интернатура

1987 - 1989 «Жүрек-тамыр хирургиясы» мамандығы бойынша клиникалық ординатура

Қосымша Білім

 

2011 Имплантталатын жабдықтар және аритмология бойынша біліктілікті көтеру – Германия, Бохум және Шведт қалалары

2010 А.Н. Бакулева атындағы РАМН НЦ ССХ негізінде «Клиникалық электрофизиология, интервенциялық и хирургиялық аритмология» бойынша біліктілікті көтеру

2008 «Интервенциондық кардиология: коронарлық аурудың, жүрек аритмиясының эндоваскулярлық хирургиясы» бойынша оқыту семинары мен 120-сағаттық бағдарлама бойынша мастер класс

2006   Сани Конукоглу медициналық орталықта (Түркия) кардиоваскулярлық интервенциялық іс бойынша оқу.2004 А.Н. Бакулев атындағы РАМН НЦ ССХ негізінде «Клиникалық электрофизиология, интервенциялық және хирургиялық аритмология» бойынша біліктілікті көтеру

2002 СО РАМН Томск ғылыми орталығының ҒЗИ кардиологиясында “Клиникалық электрофизиология. Диагностикалық және шипалы электрокардиостимуляция. «Жүректің өткізуші жолдарының жүрекіші аблациясы» бағдарламасы бойынша біліктілікті көтеру

1992 Дәрігерлерді жетілдіру институнда “Клиникалық кардиология” бойынша мамандандыру

1990   Бүкілодақтық орталықта (Каунас медициналық Академиясы) “Жүрек ырғағының күрделі бұзылуы және тұрақты кардиостимуляция бойынша хирургиялық емдеу” бағдарламасы бойынша біліктілікті көтеру

Еңбек

тәжірибесі

С 1993 ҚР ДСМ Кардиология және ішкі аурулар ҚазҒЗИ

Кардиология бөлімше меңгерушісі (жүрек ырғағының күрделі бұзылуы және интервенциялық кардиология бөлімшесі)

1989 – 1993 ҚазҒЗИ кардиологиясы, дәрігер-кардиохирург

1985 - 1987 А.Н.Сызғанов атындағы ХҒО, микротамырлық хирургия бөлімшесінің кіші ғылыми қызметкері

1984 - 1985      А.Н.Сызғанов атындағы ХҒО, тамыр хирургі –тамырлар хирургиясы бөлімшесі

ғылыми қызмет

Ғылыми дәреже:

 

 

Жарияланды:

Әзірленді:

 

Берілді:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қатысқан конференциялар:

м.ғ.к

Информатизация бойынша Халықаралық Академяның корреспондент-мүшесі

62 ғылыми мақала

23 рационализаторлық ұсыныс, 8 методологиялық ұсыныс

 1. 01.07.1997 жылғы № 23578 авторлық куәлік

Серіктес авторлар: Ким В. Б., Кошумбаева К. М.

«Әртүрлі негезисті синусты түйіншекті дифференциалды диагностикадан өткізу әдісі»

 1. 03.07 2008 жылғы № 64452 авторлық куәлік

Серіктес авторлар: Кошумбаева К.М.,Ким З.Г.

«Электрокардтостимулятор импланттаған науқастарды жүректі қайта моделдеуден алдын алу әдісі» 2008 жыл

 1. 25.05.2010 жылғы № 22648 Инновациялық патент. Серіктес авторлар: Кошумбаева К.М.,Ким З.Г. «ЭКС импланттаған науқастарды жүректі қайта моделдеуден алдын алу әдісі»

 

Халықаралық конференция (Баден-Баден, Германия, 1997)

Халықаралық конференция (Мәскеу, Ресей 2007, 2009)

Халықаралық конференция (Вена, Австрия, 2007)

Халықаралық конференция (Бохум, Германия, 2008)

Халықаралық конференция (Ницца, Франция, 2010)

Халықаралық конференция (Сан-Франциско, АҚШ, 2011)

Халықаралық конференция (Бостон, АҚШ, 2012)

Халықаралық конференция (Денвер, АҚШ , 2013)

Халықаралық конференция (Афины, Греция , 2013)

Халықаралық конференция (Сан-Франциско, АҚШ, 2014)

Марапаттаулар

1997           ҚазҒЗИ кардиологиясының 20-жылдық құрулына қатысты Құрмет грамотасы

2004           ҚР ДСМ мінсіз еңбек үшін Құрмет грамотасы

2005           Қазақстан Республикасы халқының денсаулығын сақтау ісінде қызметі үшін "Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау ісінің үздігі" омырау белгісімен марапатталды

                     Денсаулық сақтау қызметкерлері Кәсіподағындағы ерекше қызметі үшін "Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау қызметкерлері кәсіподағының үздігі" омырау белгісімен марапатталды

2011           Қазақстан Республикасы халқының денсаулығын сақтау ісінде қызметі үшін "Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау ісінің үздігі" омырау белгісімен марапатталды

2013       «Ақ жүрек» номанациясы мен сыйлығының иегері

 

Нұр Отан партиясының мүшесі

 

Кәсіподақтағы мүшелік

 

9 жыл бойы ҚазҒЗИ кардиология кәсіподақ комитетінің төрағасы

Қосымша дағды

 

Компьютерлік сауаттылық

Тілдерді меңгеру: қазақ және орыс тілдері (терминологиялық дәрежеде), ағылшын тілі (сөздіктің көмегімен)

Қызығушылықтар

йога, туризм

Жеке қасиеттер

жауапкершілігі мол, ісіне адал қарайды, еңбекқор , байланысқа бейімділік

 

Last modified on
0

Сведения о себе

 • Год рождения: 10 июня 1960 года
 • Семейное положение: женат, 3 детей

Образование

1977 – 1983   Алматинский государственный медицинский институт, специальность – лечебное дело.   Диплом с отличием

 

1983 - 1984 интернатура на базе КазНИИ клинической и экспериментальной хирургии им. А.Н.Сызганова

1987 - 1989      Клиническая ординатура по специальности “Сердечно-сосудистая хирургия

Дополнительное обучение

 

2011     Повышение квалификации по имплантируемым устроиствам в аритмологии – Германия , гг Бохум и Шведт

2010 Повышение квалификации «Клиническая электрофизиология, интервенционная и хирургическая аритмология» на базе НЦ ССХ им. А.Н. Бакулева РАМН

2008 Обучение на семинаре и мастер класс по 120 часовой программе « Интенвенционная кардиология : эндоваскулярная хирургия коронарной болезни, аритмий сердца»

2006   Обучение в Медиц. Центре Сани Конукоглу ( Турция) по кардиоваскулярному интервенционному лечению.

2004     Повышение квалификации «Клиническая электрофизиология, интервенционная и хирургическая аритмология» на базе НЦ ССХ им. А.Н. Бакулева РАМН 2002     Повышение квалификации в НИИ кардиологии Томского научного центра СО РАМН по теме “Клиническая электрофизиология. Диагностическая и лечебная электрокардио-стимуляция. Внутрисердечная аблация проводящих путей сердца”

1992    Специализация по “Клинической кардиологии” в институте усовершенствования врачей

1990   Повышение квалификации по теме “Хирургическое лечение сложных нарушений ритма сердца и постоянной кардиостимуляции” во Всесоюзном центре (Каунасская медицинская Академия)

 

Опыт работы

С 1993            НИИ кардиологии и внутренних болезней МЗ РК

Заведующий отделением кардиологии (отделение сложных нарушений ритма и интервенционной кардиологии)

1989 - 1993  КазНИИ кардиологии   Врач-кардиохирург

1985 - 1987  НЦХ им. А.Н.Сызганова                          

Младший научный сотрудник в отделении микрососудистой хирургии

1984 - 1985      НЦХ им. А.Н.Сызганова                      

Хирург-сосудистый - отделения сосудистой хирургии

Научная деятельность

Ученая степень:

Опубликовано:

Разработано:

 

Получено:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие в конференциях:

к.м.н.

Член-корреспондент МАИН

62 научных статей

23 рационализаторских предложений, 8 методических рекомендаций

 1. Авторское   свидетельство № 23578 от 01.07.1997

     соавт. : Ким В. Б., Кошумбаева К. М.

   «Способ дифференциальной диагностики дисфункции синусового узла     различного генеза»

 1. Авторское свидетельство № 64452 от 03.07 2008

     Соавт .: .: Кошумбаева К.М.,Ким З.Г.

« Способ предупреждения ремоделирования       сердца у   больных с имплантированными   электрокардтостимуляторами ». 2008г.

 1. Инновационный патент № 22648 от 25.05.2010

         Соавт.: Кошумбаева К.М.,Ким З.Г.

« Способ предупреждения ремоделирования       сердца у   больных с имплантированными ЭКС ».

 

Международная конференция (г. Баден-Баден, Германия, 1997г.)

Международная конференция (г.Москва , Россия 2007, 2009 гг)

Международная конференция  (г.Вена , Австрия 2007г)

Международная конференция  (г.Бохум , Германия 2008 г)

Международная конференция  (г.Ницца, Франция 2010г)

Международная конференция  (Сан-Франциско, США, 2011)

Международная конференция  (Бостон, США, 2012)

Международная конференция (Денвер, США , 2013)

Международная конференция  (Афины, Греция , 2013)

Международная конференция  (Сан-Франциско, США, 2014)

 

Награды

1997            Почетная грамота в связи с 20-летием со дня образования КазНИИ кардиологии

2004            Почетная грамота МЗ РК за безупречный труд

2005            Нагрудный знак "Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау ісінің үздігі" за особые услуги в деле охраны здоровья населения Республики Казахстан

награжден нагрудным знаком "Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау қызметкерлері кәсіподағының үздігі" за особые заслуги в Профсоюзе работников здравоохранения Республики Казахстан

2011            Нагрудный знак "Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау ісінің үздігі" за особые услуги в деле охраны здоровья населения Республики Казахстан

2013         Обладатель номинации и премии « Ақ жүрек » .

 

Член Партии Нур Отан

 

Членство в профсоюзе

 

9 лет являлся председателем профкома КазНИИ кардиологии,

Дополнительные

навыки

Компьютерная грамотность

Языки: казахский и русский (на терминологическом уровне), английский (со словарем)

Интересы и увлечения

йога, туризм

Личные качества

Добросовестность, дисциплинированность, ответственность, коммуникабельность, трудолюбие, работоспособность

 

Comments

 • No comments made yet. Be the first to submit a comment

Leave your comment

Guest Tuesday, 21 March 2023