Четверг, 21 Ноябрь 2013 10:12

Алматылықтардың көбі БАҚ-тың электронды нұсқасын жақын қабылдайды – А.Есімов

ҚазіргітаңдаалматылықтардыңкөпшілігіэлектрондықБАҚоқығандықалайды. Тексоңғыбесжылішіндеинтернеттіпайдаланушыларқатары 200%-ғаөскен. БұлтуралықалаәкіміА.Есімов «Алматыақшамы» қоғамдық – саясигазетінің 25 жылдығынаарналғаншарадаайтты, депхабарлайдыBNews.kz тілшісіқалаәкімініңбаспасөзқызметінесілтемежасап. [Bnews.kz]

 

 

Қала басшысы атап өткендей, Алматы Қазақстан мен Орта Азияның ірі медиа орталығы болып табылады. «Көптеген республикалық басылымдар Алматыда шоғырланған. Қазіргі кезде қалада 1266 БАҚ бар. Gullap Media GROUP агенттігінің рейтнгілік сараптамасы еліміздегі медиа нарық ақпараттың 70%-ын Алматы беретіндігін анықтады» - деді Ахметжан Есімов.

Заявка на участие в тренинге
Личные данные

ФИО (англ.яз)
Неверный ввод

ФИО (рус.яз)
Неверный ввод

ФИО (каз.яз)
Неверный ввод

Дата рождения
Неверный ввод

Пол
Неверный ввод

Адрес

Страна
Неверный ввод

Город
Неверный ввод

Улица, дом, квартира
Неверный ввод

Почтовый индекс
Неверный ввод

Бизнес информация

Область деятельности
Неверный ввод

Место работы
Неверный ввод

Должность
Неверный ввод

Контактные данные

Мобильный телефон
Неверный ввод

Домашний телефон
Неверный ввод

Рабочий телефон
Неверный ввод

Электронная почта
Неверный ввод

Skype
Неверный ввод

Уровень образования на время заполнения заявки:
Неверный ввод

ОБРАЗОВАНИЕ (1)

Учебное заведение
Неверный ввод

Факультет
Неверный ввод

Специальность
Неверный ввод

Дата окончания
Неверный ввод

Номер диплома
Неверный ввод

Ученая степень

Дата получения
Неверный ввод

Степень
Неверный ввод

Название и номер документа, удостоверяющего получение
Неверный ввод